Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Būvniecības dokumenti no 1. janvāra – tikai elektroniski

Ar 2020. gada 1. janvāri stājas spēkā Būvniecības likuma 21. pants, kas paredz visu būvniecības procesa dokumentācijas apriti veikt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Pāreju uz būvniecības administratīvā procesa veikšanu elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā nosaka Būvniecības likuma 21. punkts.
Līdz ar to no 1. janvāra Būvvaldē iesniedzamie projekta ieceres dokumenti būs jāiesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu https://bis.gov.lv/.

Jebkurš iedzīvotājs vai uzņēmējs, kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri – atjaunot vai būvēt jaunu māju, pārbūvēt savu dzīvokli vai realizēt kādu būvniecības ieceri, saskaņojumus varēs veikt attālināti un vienlaikus sekot procesam līdzi BIS sistēmā, un visi dokumenti attiecībā uz konkrēto objektu būs pieejami šajā vietnē.

 Iesniegt projektu BIS sistēmā var būvniecības ierosinātājs (zemes, būves īpašnieks vai apbūves tiesīgais) vai tā pilnvarotā persona (projektētājs vai cita persona), bet pilnvarojums jāveic caur BIS sistēmu, attiecīgi klāt pievienojot datni ar atbilstošo pilnvaru.

Būvniecības valsts kontroles birojs ir uzsācis apmācību kampaņu BIS lietotājiem, organizējot informatīvos reģionālos seminārus un tiešsaistes apmācības, lai projektētājiem, būvspeciālistiem un tehnisko noteikumu izdevējiem viegli uztveramā un saprotamā veidā sniegt informāciju par sistēmas funkcionalitāti, izveidotajiem elektroniskajiem procesiem, projektētāju, būvspeciālistu un tehnisko noteikumu izdevēju tiesībām un pienākumiem no 2020. gada 1. janvāra, kā arī par būvniecības elektroniskā procesa sniegtām priekšrocībām.

Avots: Būvniecības valsts kontroles birojs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv