Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Ceļā uz Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem

2. aprīļa rīts atausa visu dabu ietinis biezā miglā. Tomēr cauri  baltajai miglai lauzās gaiši saules stari, kuri norādīja uz jaukas dienas sākumu. Šajā rītā Aglonas novada Aglonas bazilikas  jauktais koris ,,Assumpta” devās  uz Daugavpili, kur notika Daugavpils koru apriņķa koru skate.


Skatē  piedalījās 11 kori no Daugavpils, Aglonas, Preiļu, Līvānu, Krāslavas, Dagdas, Ilūkstes un Daugavpils novada. Šogad Latvijas dziesmu, deju un koru kolektīvi intensīvi gatavojas Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, nākamajā gadā tie būs īpaši, jo Latvija svinēs savu simtgadi. Skatē kori dziedāja divas izlozētās  dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra  un vienu – pēc izvēles. Arī šogad dziedātāju sniegumu vērtēja  profesionāli mūziķi: Dziesmu svētku virsdiriģente Aira Birziņa, diriģents Jānis Baltiņš un komponists Uģis Prauliņš.
ASSUMPTA Dziesmu svētku programmu sāka apgūt 2016. gada rudenī. Notika rūpīgs darbs mēģinājumos. Daugavpils koru apriņķa virsdiriģenta Jevģenija Ustinskova  vadībā notika vairāki koru kopmēģinājumi. Koris ASSUMPTA apguva A grupas dziesmas (grupa, kurā kori  apgūst visu Dziesmu svētku repertuāru). Skatē koris dziedāja 2 izlozes dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra – Latviešu tautas dziesmu  S. Mences apdarē GARA, GARA ŠĪ NAKSNIŅA un L.Garūta, A. Eglītis – kantātes DIEVS, TAVA ZEME DEG noslēguma dziedājumu.  Trešā – izvēles dziesma – Alfr. Kalniņš, K. Skalbe – STABURAGS UN SAULES MEITIŅA. Ieguldītais darbs deva labus rezultātus –43,22 punkti un  1. pakāpes diploms. Pēc rezultātu paziņošanas – liels prieks un gandarījums par paveikto! Saņēmām katra žūrijas locekļa vērtējumu un ieteikumus turpmākam darbam: A. Birziņa – “Skaists   kora tembrs, skaisti cilvēki”; J. Baltiņš – “Muzikāli, niansēti! Paldies!”; U. Prauliņš – “Kā vienmēr, simpātiski. Dziedātāju sastāvs ir labs un, galvenais, perspektīvs”.  Paldies visiem dziedātājiem, paldies visiem labvēļiem, paldies dziedātāju ģimenēm par atbalstu un sapratni.  Liels  paldies Aglonas novada domei par atbalstu un palīdzību.

Informāciju iesniedza: Ieva Lazdāne, kora ASSUMPTA vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv