Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ceļojums mīlestības pasaulē

Jau otro gadu Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā Valentīndienas noskaņās 16.februārī notika mīlas dzejas un mīlas dziesmu festivāls “Mīlestības pasaule  un es tajā” – ceļojums skaistāko jūtu un burvīgāko emociju pasaulē.

Pasākumā tika aicināti piedalīties visu novada izglītības iestāžu audzēkņi. Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā notika dzejas lasījumi un dziesmu izpildījumi  gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodā. Pasākuma dalībnieki no Aglonas Katoļu ģimnāzijas, Aglonas vidusskolas, Priežmalas pamatskolas, Viduslatgales profesionālās skolas pašapliecinājās un radoši izpaudās izteiksmīgas runas mākslā dažadās valodās, festivālu bagātināja dziesmas gan skolēnu, gan grupas „Mala”,  gan interešu izglītības koordinatores, izpildījumā. Paldies visiem festivāla dalībniekiem par uzdrīkstēšanos un klausītājiem dāvāto prieku, paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, sagatavojot savus audzēkņus, paldies visiem, kuri atrada laiku būt kopā ar mums šajā pasakumā. Ceram, ka festivāls būs kā tradīcija pulcināt Valentīndienas noskaņās novada jauniešus daiļlasītājus un jaunos izpildītājus.

Arī nākamgad laipni gaidīti Mīlestības pasaulē!