Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Centrs gatavs uzsākt darbību.

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_eu_ieguldiujums_tava_nakotne29.septembrī parakstīts akts par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra Aglonā pieņemšanu ekspluatācijā. Komisijas pārstāvji, pašvaldības un būvvaldes speciālisti, būvuzraugs, pārliecinājās  par projektā noteikto darbu izpildi, tehnisko dokumentāciju.

Kopš šī gada pavasara tika veikti ēkas rekonstrukcijas un iekārtošanas darbi. Šajā ēkā bērniem tiks nodrošināta sociālo prasmju attīstība, vides pieejamība bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas. Rekonstrukcijas ietvaros ēkai ir izbūvēta papildus piebūve, kurā izvietota atraktīvo nodarbību zāle. Bērni varēs apdzīvot atpūtas telpu, četras nodarbību telpas un virtuvi.

parakstishana

Labiekārtota ēkai pieguļošā teritorija, izveidota autostāvvieta un veikta teritorijas apzaļumošana. Centrā paredzēts izveidot jaunas darba vietas – sociālais pedagogs,  audzinātājs un psihologs. Tiks piesaistīts arī tehniskais personāls.

28.septembra domes sēdē Aglonas novada domes deputāti par bērnu brīvā laika pavadīšanas centra vadītāju apstiprināja Intu Reču, kura darbu centrā uzsāks  ar š.g. 1.novembri.

Būvdarbus veica SIA “Wall Baltic”, autoruzraudzības darbus veica SIA „REM PRO”, bet būvuzraudzību īstenoja SIA “Ecointelligence”. Projekta „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Aglonā” kopējās attiecināmās izmaksas ir 235439 Ls, no kurām 85% 200123 Ls  ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, valsts budžeta dotācija –  7,5 % 17658 Ls,  pašvaldības finansējums – 7,5% 17658 Ls. Neattiecināmās izmaksas sedz pašvaldība.

Lai  attīstītu alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, izveidojot bērnu brīvā laika pavadīšanas centru Aglonā, Aglonas novada pašvaldība piedalījās Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra  cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “ Nodarbības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.4.aktivitātes “ Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” projektā Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058/010 „Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā”.  Projekta relizācija un īstenošana uzsākta 2009.gada rudenī, kad tika parakstīta vienošanās ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru.