Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Centrs MARTA Preiļos organizē Reģionu sarunas par sievietēm aktuālām tēmām

Centrs MARTA, gatavojoties 13. Saeimas vēlēšanām, aicina sievietes Latvijas reģionos uz atklātu sarunu par ikdienas vajadzībām un problēmām, ar ko reģionu pilsētās un lauku apvidos jāsaskaras sievietēm.


Sarunu mērķis ir ne tikai rosināt  diskusiju ar jaunās Saeimas deputātu kandidātiem, lai risinātu sieviešu vajadzības un panāktu jūtamas izmaiņas sieviešu ikdienā, ļaujot viņām kļūt par savas dzīves noteicējām, bet arī dot iespēju katrai no atnākušajām sievietēm aktualizēt savas vajadzības un dalīties ar savu nenovērtējamo pieredzi, kas efektīvāk ļautu Centram MARTA palīdzēt sievietēm nākotnē.
Atnākot uz semināru un diskusiju, sievietēm tiek dota iespēja precīzi noformulēt savas vajadzības un nokomunicēt tās partiju deputātu kandidātiem, sagaidīt skaidras atbildes par to kā kandidāti plāno šīs problēmas risināt un piedalīties demokrātiskas sabiedrības politiskajos procesos.
Centrs MARTA piedāvā veidot dalībnieku sarunu forumu 2 daļās:

  1. Interakcija- kur izzināsim aktuālos jautājumus un strukturēsim risināmās problēmas, kā laikā dalībniecēm tiek dota iespēja ieraudzīt atbalsta un sadarbības iespējas arī savā starpā. Pirmajā daļā saņemtā informācija būs pamats otrās daļas diskusijai ar politisko partiju deputātu kandidātiem.
  2. Diskusija- kur mērķtiecīgi skaidrosim problēmjautājumus un izzināsim Saeimas deputātu kandidātu viedokli un piedāvātos problēmu risinājumus. Ņemot par pamatu šo semināra daļu, dalībnieces vēlēšanu dienā varēs atdot savu balsi par cilvēku, kas pārstāv viņu vērtības un vispārliecinošāk spēj rast risinājumu aktuālajām problēmām.

Centrs MARTA,  no pieredzes dažādās sieviešu auditorijās, diskusijas dienaskārtībā no savas puses izvirzīs 3 galvenos jautājumus:

  • piekļuve finanšu resursiem un atbalsta sistēma;
  • veselības aprūpe un tās kvalitāte Latvijas reģionos;
  • izglītības sistēma un bērnu audzināšana, vērtības un attieksme.

Avots: biedrība Preiļu Sieviešu klubs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv