Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Cik valstis jāšķērso, lai no Daugavpils nokļūtu Portugālē?

Saturs atjaunots: 24.03.2011.

Uz šo un citiem jautājumiem aizvadītajā nedēļā atbildes meklēja 12 Latgales novadu skolu audzēkņi, tostarp arī Aglonas  vidusskolas skolēni,  piedaloties Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (EKPL) organizētajās „ES stundās”, kurās lektori stāstīja gan par Eiropas Savienības vēsturi un šodienu, gan par daudzajām mācību un darba iespējām jauniešiem Eiropā.

EKPL lektori pagājušajā nedēļā viesojās Riebiņu, Aglonas, Rēzeknes, Daugavpils un Ilūkstes novadu skolās, kopumā „ES stundās” iesaistot 427 skolēnus. ES lietu eksperts Ansis Bogustovs jauniešus aicināja ne tikai skaitīt robežas, bet arī iztēloties, cik „skaļa” ir Latvijas balss Eiropā un izrēķināt, cik daudz no kopējā ES pilsoņu skaita ir tieši Latvijas pilsoņi. Savukārt par jauniešu iespējām Eiropā skolēniem stāstīja „Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” jaunatnes lietu koordinators Oskars Orlovs un Ilūkstes novada Jaunatnes lietu speciāliste Viktorija Kozlovska. Kā atzina skolotāji un skolēni, lekcijā sniegtā informācija bija jauniešiem saistoša, interesanta, lai arī nesaturēja neko kardināli jaunu par ES, kas nebūtu pieejams mācību līdzekļos vai interneta vidē. Tomēr jaunieši uzsvēra tieši veidu, kā informācija tika pasniegta, jo ir zināma atšķirība, vai to dara ikdienā redzētais skolotājs vai arī atpazīstams žurnālists. Skolotāji novērtēja Anša Bogustova profesionalitāti prasmīgi strādājot ar auditoriju, komunicējot ar jauniešiem viņiem piemērotā stilā un valodā. Gan skolotāji, gan jaunieši priecātos, ja būtu iespēja regulāri tikties ar dažādu jomu speciālistiem, lai iegūtu informāciju par ES.

Paralēli lekciju ciklam Vidzemes ziemeļaustrumu un Latgales pierobežas skolās tiek organizēts skolēnu pētnieciski radošo darbu konkurss „Izpēti! Eiropas Savienības ieguldījums un ES atbalstītās jauniešu iniciatīvas tavā novadā”. Piedaloties konkursā un izzinot ES atbalstītās aktivitātes savā novadā, pilsētā vai pagastā, skolēnu komandas pretendēs uz vērtīgām balvām, tai skaitā iespēju piedalīties „ES Dārza svētkos” Rīgā šī gada 8. maijā.

„Latvija ir ES dalībvalsts jau sešus gadus, Latvija ir Eiropā, un Eiropa ir tepat Latvijā. Lekciju cikls ir lielisks veids izzināt ES darbības pamatprincipus un vēsturi, saņemt informāciju par projektu veidošanu un saprast, cik daudz dažādu iespēju sadarbībai, mācībām un zināšanām sniedz ES jauniešiem. Iespēju ir daudz, galvenais – prast tās ieraudzīt un aktīvi izmantot! Dalība ES valstij un cilvēkiem nozīmē iespējas savā dzīvē, mācībās vai novada attīstībā. Savukārt, vai un kā šī iespēja tiks izmantota, noteiks pašu zināšanas,” uzsver EK pārstāvniecības vadītāja Iveta Šulca.

Lekciju cikls norisinās 50 Vidzemes ziemeļaustrumu un Latgales pierobežas novadu pamatskolās un vidusskolās līdz pat aprīlim. Konkursa darbus skolas aicinātas iesniegt līdz 10. aprīlim. Informācija par Konkursu atrodama mājas lapas www.esmaja.lv sadaļā „ES reģionos”.

ES valstis ir vienojušās par kopīgiem mērķiem izglītības jomā jauniešiem un pieņēmušas Eiropas Jaunatnes paktu, tādēļ darbojas ES programmas, kas atbalsta dalībvalstu centienus kopīgi īstenot jaunatnes projektus. ES piedāvā daudz iespēju jauniešiem – gan tiem, kas vēlas iepazīt Eiropu, piedaloties projektos ar ES piedāvāto programmu starpniecību, gan tiem, kas interesējas par studijām un neformālās izglītības un brīvprātīgā darba iespējām. Ar ES atbalstu ir izveidoti interneta portāli, kuros jauniešiem ir iespēja iegūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, piemēram, jauniešu portāls http://europa.eu/youth, EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls Euroguidance.