Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Cirīša ezera laivu nomas izcenojumi

2021. gada 27. aprīļa Aglonas novada domes sēdē (protokols Nr. 7; 1.§) tika apstiprināti Aglonas novada pašvaldības kustamās mantas- septiņu stiklaplasta laivu nomas tiesību izsoles noteikumi.  2021. gada 14. maijā dome rīkoja nomas tiesību izsoli par pašvaldībai piederošām septiņām stiklaplasta laivām.

 Izsoles rezultātā nomas tiesības tika piešķirtas SIA “Tehnolat electronics”, reģ. Nr.40003927005.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv