Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Covid-19: tiesību akti, to aktuālās redakcijas un skaidrojumi

31. marta oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” papildu laidienā publicēti grozījumi zemkopības ministra rīkojumā “Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā”. Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” piedāvā apkopojumu ar īpaši aktuālām saitēm, kas  iedzīvotājiem noderīgas ārkārtējās situācijas laikā. Otrdienas, 31. marta, papildu laidienā Nr. 64A publicētie grozījumi zemkopības ministra 2020. gada 20. marta rīkojumā Nr. 39 “Par pārtikas aprites papildu regulējumu ārkārtējās situācijas laikā” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc oficiālās publikācijas “Latvijas Vēstnesī”: https://www.vestnesis.lv/op/2020/64A.1

Turpinājumā noderīgas saites “Latvijas Vēstneša” valsts un tiesiskās informācijas platformā (vestnesis.lv, likumi.lv, LVportals.lv, juristavards.lv).

Oficiālā publikācija
Oficiālais izdevums parasti iznāk katru darba dienu un, ja nepieciešams, arī brīvdienās. Lai ar ārkārtējo situāciju saistītos tiesību aktus operatīvi padarītu pieejamus sabiedrībai, uzreiz pēc dokumentu saņemšanas klajā nāk oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” (pieejams vietnēvestnesis.lv) papildu laidieni. Šo dokumentu oficiālo publikāciju “Latvijas Vēstnesis” nodrošina tūlītēji pēc to saņemšanas no iesniedzējiem.
Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša, kā to nosakaOficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums.
Visi tiesību akti vienkopus
Vietnē likumi.lv sistematizētā veidā vienkopus pieejami “Latvijas Vēstnesī” izsludinātie tiesību akti. Likumi.lv redakcija piedāvātiesību aktu tēmu “Covid-19”, kurā pieejami visi ar ārkārtējo situāciju saistītie tiesību akti to aktuālajās redakcijās (ar iekļautiem grozījumiem).

 
Skaidrojumi par izmaiņām
LV portāls turpina lietotājus informēt par aktuālo un aicina izmantot arī tematisko atvērumu    Covid-19:https://lvportals.lv/tags/covid-19

Žurnāls “Jurista Vārds” sabiedrībai nodrošina brīvpieejas tematiskās publikācijas, piemēram, jaunākās:

Par oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis”

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma. “Latvijas Vēstnesis” nodrošina – oficiālo publikāciju (vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).

 

Avots: Latvijas Vēstnesis

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv