Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Dagdā notiks medību trofeju vērtēšana

Šī gada 4.februārī Dagdā ieradīsies biedrības “Latvijas Mednieku savienība” valdes priekšsēdētājs un medību trofeju vērtētājs Jānis Baumanis, lai veiktu medību trofeju novērtējumu.


Izanalizējot medību trofejas, var iegūt informāciju par populāciju stāvokli un kvalitāti. Vērtēšana dod iespēju sekmīgāk plānot medību resursu izmantošanu un nodrošināt medību saimniecības ilgtspējību. Analizējot laika gaitā notikušās izmaiņas medību trofeju kvalitātē, var izdarīt secinājumus vai medību saimniecības organizācija nodrošina populāciju kvalitātes uzlabošanos vai nē.
No 25. janvāra mednieki tiek aicināti nest savas medību trofejas novērtēšanai uz Dagdas Tautas namu direktora vietniekam Ernestam Vjateram, iepriekš saskaņojot laiku pa tel. 29639717.
6. februārī Dagdas TN notiks medību trofeju izstādes atklāšana, tāpēc mednieki tiek aicināti nest visas savas trofejas.

Informāciju iesniedza:  Guna Malinovska, Dagdas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv