Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Dakteri, kas runā “emociju valodā”

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

Jau kopš seniem laikiem cilvēki savu dzīvi un sociālo vidi ir veidojuši dzīvojot ciešā saiknē ar dzīvniekiem. Arī to, ka saskarsmei ar dzīvniekiem ir ārstniecisks efekts konstatēja vēl Hipokrāta laikā, tomēr koncepcija „Terapija ar dzīvnieku palīdzību”, ko dēvē arī par animaterapiju, petterapiju vai zooterapiju, tika formulēta tikai pagājušā gadsimta 60.gados. Dzīvnieki-terapeiti spēj darīt brīnumus un palīdz atveseļoties gan bērniem, gan pieaugušajiem. Glāsts, skatiens vai saruna „emociju valodā” var būt dziedējošāka par medikamentiem – tā nav tikai tautas dziednieku, bet arī zinātniska atziņa. Izrādās daktera talants piemīt vairākiem dzīvniekiem – suņiem, zirgiem, delfīniem, kaķiem, lamām, papagaiļiem u.c.

Projekta vadītāja Laila Vilmane uzsver:

„Latvijā un kaimiņu Lietuvā pagaidām animaterapija ir maz attīstīta un reti tiek izmantota. Tāpēc Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs izstrādāja un uzsāk Latvijas-Lietuvas Programmas līdzfinansēto projektu „CURED BY ANIMALS” („Terapija ar dzīvnieku palīdzību”), kura aktivitātes paredz stiprināt 16 Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, uzlabot sociālo infrastruktūru, kā arī popularizēt un veicināt terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību.

Projekts tiks īstenots Ludzas, Kārsavas, Rēzeknes, Viļānu, Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novados, Rēzeknes pilsētā (LV), Anīkšču, Utenas, Ignalinas rajonos un Visaginas pilsētā (LT), kā rezultātā tiks uzlabota bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām un no riska grupām dzīves vides kvalitāte un pieejamība.

Projektu īstenojot, pieejamāki kļūs sekojoši objekti Latvijā – sociālās rehabilitācijas istaba Kārsavā, speciālā pirmsizglītības iestāde “Rūķītis” Ludzā, iestāde bērniem ar īpašām vajadzībām “Īpašs Bērns” Rēzeknē, Silajāņu sākumskolas telpas Riebiņu novadā, Dienas centrs Preiļos, Ģimenes atbalsta centrs Aglonā, bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas” Krāslavā, Bērnu centrs Dagdā, Bebrenes veselības attīstības centrs Ilūkstes novadā, mikroautobusi Rēzeknes, Daugavpils un Viļānu novados. Savukārt Lietuvā tiks labiekārtoti – Visaginas bērnu atbalsta centrs, Didžiasalis Bērnu aizsardzības un ģimenes sociālā atbalsta centrs Ignalinas rajonā, Utenas bērnu sociālā atbalsta un attīstības centrs, Anīkšču rajonā Bērnu ar īpašām vajadzībām centrs un hipodroms. Sociālās dzīves vides uzlabošanai tiks veikts gan telpu kosmētiskais remonts (331,58 m²), gan iegādāti 5 video un IT komplekti, 4 mēbeļu komplekti, 10 speciāli aprīkoti komplekti (gultas, trenažieri, attīstošās spēles u.c.) un 3 ratiņkrēslu paceļamās platformas mikroautobusiem.

Organizētie semināri sociālajiem darbiniekiem, ģimenes ārstiem un bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem sniegs plašāku priekšstatu par terapiju ar dzīvnieku palīdzību, kā unikālu rehabilitācijas metodi bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām, vienlaikus veidojot izpratni par „trīskāršo sinhrono efektu” fizisko, psiholoģisko un sociālo faktoru pozitīvu un vienlaicīgu iedarbību uz cilvēka organismu. Semināru dalībnieki tiks informēti par dažādo terapijas veidu pieejamību Latgalē (Latvija) un Aukštaitijā (Lietuva). Bez tam, apmācību laikā bērnu vecāki un ģimenes ārsti paši praktiski varēs izmēģināt četrkājaino terapeitu (suņu un zirgu) ārstniecisko efektu.

Savukārt, augsta sociālā riska ģimeņu un sociālās aprūpes iestāžu 80 bērniem tiks organizētas 2 starptautiskas vasaras nometnes, kuru laikā suņi, zirgi un truši „runājot” ar bērniem emociju valodā sniegs viņiem siltumu, maigumu un mīlestību, bet kopīgas nodarbības, konkursi un sacensības stiprinās ne vien bērnu fizisko, bet arī psihoemocionālo stāvokli. Bez tam, vēl 40 bērniem ir paredzēts delfīnterapijas kurss Klaipēdā.

Projekts noslēgsies ar kopīgu pasākumu nākamā gada Ziemassvētku laikā – laikā, kas ir simbols labklājībai un saticībai, laikā, kad mēs lūdzam par sevi, saviem vecākiem un bērniem…”

Laila Vilmane,

projekta vadītāja,

Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas birojs