Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Darba devēji aicināti uz semināru „Publiskās un privātās partnerības veicināšana un stratēģiskā vadība”

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem visā Latvijā piedāvā bezmaksas mācību programmas. Sadarbībā ar Daugavpils novada domi Daugavpils un tuvāko novadu darba devējiem ir iespēja iegūt aktuālāko informāciju un papildināt zināšanas divu dienu seminārā „Publiskās un privātās partnerības veicināšana un stratēģiskā vadība”.

Šajā mācību programmā dalībniekiem būs iespēja noskaidrot:

1.Kā veidot reģiona, pašvaldības attīstības stratēģiju;

2.Kas ir PPP;

3.Kā īstenot projektu, lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan sabiedrība;

4.Kas ir izdevīgāk – publiskais iepirkums vai PPP projekts.

Šie kursi ir ne tikai lieliska iespēja augsti kvalificēta,  profesionāla lektora vadībā iegūt aktuālāko informāciju publiskās – privātās partnerības un stratēģiskās vadības un sociālā dialoga jomā, bet arī iespēja neformālā gaisotnē tikties ar sava reģiona, novada uzņēmējiem, pašvaldību pārstāvjiem, apmainīties pieredzē un nodibināt jaunus kontaktus.

Kursi notiks 3.decembrī Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2 no plkst.10:00 līdz 17:00.

PPP_darba_kartiba_Daugavpils

Pieteikuma_anketa_PPP_Daugavpils

Avots: Latvijas Darba devēju konfederācija

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv