Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Darba devējiem NVA piedāvā iespēju ar ES finansiālu atbalstu nodarbināt jauniešus

Darba devējiem Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā iespēju ar Eiropas Savienības (ES) finansiālu atbalstu nodarbināt savos uzņēmumos vai organizācijās jauniešus. Daudzi jaunieši bezdarbnieki, NVA pasākumu ietvaros iegūstot darba pieredzi pie darba devēja un apliecinot savas dotības un profesionālās spējas, vēlāk kļūst par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam.

Lai savam uzņēmumam piesaistītu jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku ar profesionālo vai augstāko izglītību, darba devējam NVA filiālē jāiesniedz pieteikums dalībai ES projekta „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumā „Pirmā darba pieredze jaunietim”, bet, ja darba devējs vēlas nodarbināt jaunieti subsidētajā darba vietā, viņam jāpiesakās dalībai ES projekta „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumā „Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām).” Savukārt biedrībām un nodibinājumiem ES projekts „Jauniešu garantijas” piedāvā iespēju iesaistīt jauniešus darbā sabiedrības labā, piedaloties atbalsta pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”.
Šī gada 9 mēnešos jau 509 darba devēji izmantoja NVA piedāvāto iespēju ar ES finansiālu atbalstu nodarbināt jauniešus: pasākuma „Pirmā darba pieredze jaunietim” ietvaros šogad pie darba devējiem strādā 65 jaunieši, savukārt subsidētajās darba vietās nodarbināts 381 jaunietis bezdarbnieks. 821 jaunietis bezdarbnieks attīsta darbam nepieciešamās iemaņas biedrībās un nodibinājumos, veicot darbu sabiedrības labā.

”Pirmā darba pieredze jaunietim”
Atbalsta pasākumā “Pirmā darba pieredze jaunietim” tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē. Pirmo pusgadu nodarbinātā jauniešu algai NVA ik mēnesi darba devējam maksā dotāciju 200 eiro apmērā (jaunietim ar invaliditāti – 300 eiro), bet otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 160 eiro mēnesī (jaunietim ar invaliditāti – 240 eiro). Darba devējam jānodrošina līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu. NVA ik mēnesi dotē arī algu jauniešu darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas par divu jauniešu darba vadīšanu. Nepieciešamības gadījumos NVA piešķir vienreizēju dotāciju (līdz 50 eiro) individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, uzsākot darbu, kā arī apmaksā jauniešu veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, – līdz 711 eiro.

”Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”
Subsidētajās darba vietās nodarbina NVA reģistrētos jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuri bez darba ir pusgadu un ilgāk; kuriem nav vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā kvalifikācija; kuri ne vēlāk kā pirms diviem gadiem ir ieguvuši profesionālo vai augstāko izglītību, bet vēl nav atraduši pastāvīgu darbu, kā arī jauniešus ar invaliditāti. Izveidojot jaunietim bezdarbniekam subsidēto darba vietu, darba devējs no NVA saņem dotāciju 50% apmērā no mēneša darba algas, ko darba devējs nosaka pats. Taču jāņem vērā, ka ikmēneša dotācija nevar pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Ja darbā tiek pieņemts jaunietis bezdarbnieks ar invaliditāti, tad darba devējs no NVA saņem dotāciju līdz pusotras valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja jaunieti plānots nodarbināt mazkvalificētos darbos. Nepieciešamības gadījumos NVA apmaksās jauniešu ar invaliditāti veselības pārbaudes. Tāpat NVA apmaksā izdevumus, kas saistīti ar darba vietas pielāgošanu jaunietim ar invaliditāti, – līdz 711 eiro. NVA dotē arī darba algu darba vadītājam – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

“Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”
Biedrības un nodibinājumi darbā sabiedrības labā iesaista jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Turklāt NVA biedrībām vai nodibinājumiem palīdz izvēlēties to darbības specifikai un prasībām visatbilstošākos kandidātus no NVA reģistrētajiem jauniešiem bezdarbniekiem. Jaunietis, piedaloties pasākumā, no NVA saņems ikmēneša stipendiju 90 eiro apmērā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām un būs apdrošināts pret nelaimes gadījumiem. Darba pienākumi biedrībā vai nodibinājumā jaunietim jāveic piecas dienas nedēļā: ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā. Jaunieša iesaistes ilgums pasākumā – līdz 6 mēnešiem, atkārtota iesaiste iespējama ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc iepriekšējās dalības pabeigšanas.

Detalizētāka informācija par ESF projekta „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumiem izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā “Darba devējiem”.

Informāciju par pasākumiem var saņemt NVA Preiļu filiālē:
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, tālrunis 65324315, mob. tālr. 25685835
Rīgas iela 77, Līvāni, tālrunis 65314042, mob. tālr. 25685835

 

 

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv