Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Darba drošības un vides veselības institūts (DDVVI) izsludina konkursu „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai”

Informatīvie videomateriāli un filmas ir atzītas par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem nodarbināto informēšanai un apmācībai par dažādiem darba aizsardzības jautājumiem. Tādējādi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstītā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plānā 2015. gadam” kā viena no aktivitātēm tiek īstenots konkurss Latvijas uzņēmumiem par finansiālu atbalstu darba aizsardzības filmu uzņemšanai vai jau uzņemtu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.Konkursa rezultātā paredzēts piešķirt atbalstu 2 informatīvu filmu sagatavošanai (katra 1400,00 Eiro apmērā, bez PVN) vai esošu filmu pieejamības nodrošināšanai plašākai sabiedrībai.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pielikumā.

NOLIKUMS_2015_FINAL  Pieteikuma_veidlapa_konkurss_2015

Pieteikšanās termiņš: 10.07.2015.
Informāciju iesniedza:

Lāsma Kozlova
Projekta atbildīgā koordinatore/asistente
Darba drošības un vides veselības institūts

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16
Rīga, LV -1007, Latvija
Tālr. +371 67409139
www.rsu.lv