Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Darba piedāvājums

Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (profesijas kods 2342 01) uz 1 likmi uz nenoteiktu laiku.

Prasības:
Augstākā pedagoģiskā izglītība (var būt students, kas studē PII izglītību);
Latviešu valodas zināšanas (augstākais līmenis).
Darba pienākumi:  atbilstoši  amata aprakstam.
Atalgojums par slodzi 790.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
Iesniegumu un CV pieņem Aglonas novada  PII – Jaudzemu ielā 7a, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304.
Pieteikšanās līdz 28.05.2021. Papildus informācija pa tālr. 26108212.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:
-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, tālrunis: 65324570;
e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.