Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Darba piedāvājums

Aicinām darbā palīgstrādniekus – zāles pļāvējus/trimmerētājus teritorijas uzkopšanai un labiekārtošanai Aglonas novadā, Aglonas pagastā.

Galvenie pienākumi:
Veikt darbus:

  • ar krūmgriezi, (pļaut zāli, izzāģēt krūmus),
  • ķēdes motorzāģi, (zāģēt un sagarumot kokus, atzarot tos), zāles pļaujmašīnu.
  • veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas kopšanas darbus.
  • uzturēt kārtībā darbarīkus, instrumentus un mehānismus, kas nodoti lietošanā.

Prasības:
Apliecība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi. Iepriekšēja pieredze un kokapstrādes speciālista iemaņas (ar atbilstošu izglītību) tiks uzskatītas par priekšrocību.
Ar augstu atbildības sajūtu, centīgumu, pieklājību un darba disciplīnu, bez kaitīgiem ieradumiem.
Darba veids: Darba līgums uz noteiktu laiku ar summēto darba laika uzskaiti līdz 15.10.2021.
Slodze: 0.75 likmes
Vakanto vietu skaits: 2
Atalgojums: mēnešalga 375 EUR

Pieteikties un izglītības dokumentus iesniegt Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV-5304 līdz 2021. gada 10. maija plkst. 16.00 vai sūtīt uz e-pastu: padome@aglona.lv.

*Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, Aglonas novada dome pretendentu atlasi nodrošina attālināti, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

 Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.