Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Darba piedāvājums Šķeltovas pamatskolā

Aglonas novada Šķeltovas pamatskola aicina darbā 7. un 9.klases matemātikas skolotāju.
Darbs ar 2013.gada 2.septembri 11 stundas nedēļā.

Prasības pretendentam:

1. izglītība atbilstoši LR Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumiem Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kartību ”;
2. latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Direktore Olga Afanasjeva, t.- 26656577