Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Darba vakance Aglonas kultūras centrā

Aglonas novada domes piedāvātais amats – Aglonas KC dramatiskā pulciņa vadītājs

Darba pienākumi:

  • Izveidot dramatisko pulciņu;
  • Plānot, organizēt un vadīt pulciņa darbu;
  • Izstrādāt un pilveidot dramatiskā pulciņa repertuāru;
  • Plānot dramatiskā pulciņa uzstāšanos un piedalīšanos sabiedriskos pasākumos.

Prasības kandidātiem

CV un aprakstu (savu vīziju) par pulciņa izveidi un darbību sūtīt uz e-pastu: kulturascentrs@aglona.lv

Minimālais izglītības līmenis:

Augstākā izglītība

Darba laiks: Nenoteikts darba laiks

Darba vieta: Aglonas kultūras centrs

Kontaktinformācija: Oksana Spīķe, Aglonas KC vadītāja

E-pasts: kulturascentrs@aglona.lv

Adrese: Somersetas iela 34, Aglona, LV 5304

Papildu informācija pa telefonu: 29294465; 65324571