Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Darbīgais „Strops”

Saturs atjaunots: 27.01.2013.

Jau divus gadus Aglonas novadā tiek praktizēts jauns alternatīvās aprūpes pakalpojums – darbojas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”. Šo divu gadu laikā Aglonas BJBLPC „Strops” ir ieguvis popularitāti gan Aglonas, gan kaimiņu novada iedzīvotāju vidū, gan Latvijā kopumā.

Centrs ir kļuvis par sava veida Aglonas novada vizītkarti. „Stropu” ir apmeklējuši tuvi un tāli ciemiņi – LPS pārstāvji, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta Daugavpilī ģenerālkonsuls Oļegs Ribakovs. Pieredzi centrā ir smēlušies vairāku Latvijas novadu pārstāvji.

Aglonas BJBLPC „Strops” ir iecienīts bērnu un jauniešu vidū, vidēji dienā centru apmeklē 50-70 bērni. Centrā ir radīta bērniem droša vide, veicināta bērnu intelektuālā un fiziskā attīstība, veicināta bērnu un jauniešu radošā izaugsme, attīstītas sociālās prasmes, ir iespēja izpildīt mājas darbus, tiek sniegta palīdzība vecākiem, skolām audzināšanas problēmu risināšanā, ir nodrošināta bezmaksas interneta pieeja, tiek sniegtas psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas, darbojas „Spēļu bibliotēka”, ir labiekārtota centra apkārtne, izveidots aktīvo spēļu laukums.

Aglonas novada BJBLPC „Strops” piedāvā plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, regulāri tiek organizētas dažādas radošās hobijdarbnīcas, tiek organizēti spēļu turnīri,  ir iespēja apmeklēt interešu pulciņu „Es protu”, tiek piedāvātas iespējas apgūt angļu valodu, apmeklēt tautiskās dejas, veselības vingrošanas, „Ielu vingrošanas”, jogas nodarbības, centrā darbojas „Dziedošie cāļi”, datorpulciņš, ģitārspēles pulciņš, regulāri tiek rīkotas izstādes, tematiskie pasākumi. Bērnu vidū iecienītas ir dzimšanas dienu ballītes. Centra darbinieki vada radošās meistarklases. Apmeklētājus vienmēr iepriecina estētiska, gaumīgi iekārtota vide.

Centrs sekmīgi sadarbojas ar novada izglītības iestādēm, veicot interešu izglītības koordinēšanu novadā, darbu ar skolēnu pašpārvalžu līderiem un klašu audzinātāju MK vadītājiem.

Aglonas BJBLPC „Strops” strādā augsti kvalificēti, atbildīgi un radoši darbinieki, kuri veiksmīgi spēj veikt tiešos pienākumus, ir iniciatīvas bagāti, kā arī spēj piesaistīt papildus finansējumu, veiksmīgi realizējot projektus.

Centrā ikviens ir laipni gaidīts, te var spēlēt spēles, pavadīt laiku kopā ar draugiem, atpūsties, piedalīties radošajās meistarklasēs, lietot datorus, lasīt presi, grāmatas, piedalīties organizētajās aktivitātēs, apmeklēt nodarbības pēc interesēm.

Prezentācija, kurā var gūt plašāku ieskatu Aglonas BJBLPC „Strops” 2012.gada darbībā - http://www.aglona.lv/aktualitates/aglonas-bbplc-strops-gadagramata-2012/

Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja Inta Reča