Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Darot labu, pats kļūsti labāks

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas palīdz.
Un mirdz…

Ar gaišām domām un siltumu sirdī 21. decembra vakarā Kastuļinas tautas namā pulcējās ļaudis uz labdarības koncertu „Darot labu, pats kļūstu labāks”.

Priežmalas pamatskolas skolotāja Karīna Stivriņa, Sventes vidusskolas skolotāja Aija Valeine, Aglonas vidusskolas pop – grupa skolotājas Lilitas Valaines vadībā un Priežmalas pamatskolas skolēni dāsni dalījās savā labsirdībā un mīlestībā, vēstot „Ziemassvētku sniega stāstus”.
Šī vakara goda viesi bija sociālās aprūpes centra „Krastiņi” iemītnieki, kuriem tika dāvāts nevien sirds sitltums, labi vārdi, mūzikas skaņu burvība, bet arī labdarības koncerta laikā saziedotie saldumi.
Sirsnīgs paldies koncerta dalībniekiem un visiem cilvēkiem, kuri apmeklēja šo koncertu un atnesa bagātīgas dāvanas. Liels prieks par mazajiem bērniem, jo viņu ziedotajām konfektēm bija īpaša vērtība. Vecāki šiem bērniem jau no mazotnes ir iemācījuši, ka dots devējam atdodas, ar prieku, gandarījumu un mīlestību.
Paldies Aglonas novada domes priekšsēdētājai Helēnai Streiķei par sirsnīgajiem novēlējumiem un Aglonas bazilikas priesterim Daumantam Abrickim par gaišajiem Dieva vārdiem.
Pateicība visiem, kas palīdzēja organizēt pasākumu – skolēnu vecākiem, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājam P. Bekišam, tauta nama vadītājai I. Nikitinai, autobusa šoferim A. Nikitinam.
Īpašs tencinājums Karīnai Stivriņai par ierosmi, organizāciju, finansiālo nodrošinājumu, sirsnību, atsaucību un to siltumu, ko izstaro viņas sirds!

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici – tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to sveces dara…
/S.Vasiļevska/

Lai jaunā gada kumeliņš savās kamanās atved veselību, saticību un mīlestību visās ģimenēs!

Priežmalas pamatskolas direktora v.i.
Sandra Rakova

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv