Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Datorsistēmu un datortīkla administratora amata vakance

Aglonas novada pašvaldības administrācija izsludina pretendentu pieteikšanos uz datorsistēmu un datortīkla administratora amata vakanci.

Prasības pretendentam:
1. Augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju jomā
2.     Pieredze datortehnikas un datorsistēmu uzturēšanā
3.     Spēja konsultēt lietotājus ar dažādiem zināšanu līmeņiem
4.     Labas latviešu valodas un angļu valodas zināšanas
5.     B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie amata pienākumi:
1.Nodrošināt pašvaldības iestāžu datoru un citu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (kopētāji, printeri, skeneri u.c.) funkcionēšanu un vajadzības gadījumā savlaicīgu remontu, tai skaitā, regulāri veikt iekārtu profilaktisko apkopi.
2.Nodrošināt pašvaldības lietotāju programmatūras uzturēšanu, tai skaitā, instalēt un konfigurēt programmatūru, diagnosticēt un novērst programmatūras lietošanas problēmas, novērst nesankcionētās programmatūras lietošanu, piedalīties esošās programmatūras inventarizācijā, organizēt un koordinēt lietojumprogrammu licenču iegādi.
3.Nodrošināt pašvaldības datortehnikas lietotāju atbalstu.
4.Nodrošināt pašvaldības datortīkla un atsevišķos datoros uzglabāto datu aizsardzību atbilstoši attiecīgajiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
5.Piedalīties informācijas tehnoloģiju un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomas attīstības plānošanā un plānu īstenošanā.
6.Pārraudzīt pašvaldībā izmantoto valsts informācijas sistēmu administrēšanu, tai skaitā, organizēt un kontrolēt piekļuves tiesību datortīklam un informācijas sistēmām piešķiršanu un anulēšanu, un konsultatīvo atbalstu pašvaldības darbiniekiem – datoru lietotājiem, uzturēt e-pasta adrešu,  elektroniskā paraksta konfigurāciju un piešķiršanu darbiniekiem, nodrošināt līgumu ar informācijas sistēmu turētājiem prasību izpildi.
7.Gatavot tehniskās specifikācijas un kā konsultantam piedalīties publiskos iepirkumos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā.

Piedāvājam:
1.     Atbildīgu un dinamisku pilna laika darbu
2.     Profesionālās pilnveidošanās iespējas
3.     Darba vietu – Aglonas novada pašvaldības administrācijā
4.     Stabilu atalgojumu – 800,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas)
5.     Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
1.     Pieteikuma vēstule
2.     Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas
3.     Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm

Pieteikšanās līdz 2019. gada 6. augusta, plkst. 16.00. Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Aglonas novada domes Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā, Somersētas ielā 34, Aglonā, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu padome@aglona.lv., vai pa pastu Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304.

 

 Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.