Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Daugavpilī notiks apmācības amatniekiem projekta Crafts ietvaros

Latgales plānošanas reģions projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros organizē bezmaksas apmācības esošiem un topošiem amatniekiem, mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem.

Apmācības būs divas dienas ilgas un tiks organizētas divās grupās:

1. grupa 2021. gada 29. un 30. jūlijā Daugavpilī, viesnīcā “Park Hotel Latgola”.

2. grupa 2021. gada 17. un 18. augusts Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, “Lūznavas muižā”.

Apmācībās lektori stāstīs par:

  • “Sociālo mediju loma un to izmantošana amatniecības produktu popularizēšanai”,
  • “Sevis prezentēšana (etiķete, koptēla veidošana)”,
  • “Mūsdienīgs dizains tradicionālajos amatniecības produktos (t.sk. iepakojums).

Detalizēta apmācību dienas kārtība Daugavpilī. Informācija par apmācībām “Lūznavas muižā” tiks publicēta papildus.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pieteikties apmācībām Daugavpilī aicinām līdz 27. jūlijam pie projekta vadītājas Natālijas Kurakinas, e-pasts natalija.kurakina@lpr.gov.lv, tel. 28352225.

Pasākumā tiks ievērotas visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības!

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties šeit: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/crafts/#.YPatl-gzZPY

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.eu.

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas pagasta pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv