Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Daugavpils Universitātē diskutēja par ekosistēmu un sociālo apziņu

Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu, Rīgas Stradiņa Universitāti un Liepājas Universitāti īsteno Valsts pētījumu programmas projektu par apkārtējās vides nozīmi cilvēka dzīvē un cilvēka attieksmi pret dabu. Daugavpils Universitātē 15. decembrī  notika seminārs „Ekosistēmas pakalpojumi un sociālā apziņa”.

Apkārtējā vide ir katra cilvēka dzīves sastāvdaļa, lai gan ikdienā varbūt par to nedomājam un neapzināmies, tāpēc vides kvalitāte, kā arī šīs kvalitātes saglabāšana jeb vides aizsardzība ir nepieciešama ikvienam.
Lekcijas un diskusijas seminārā vadīja speciālisti no Daugavpils Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Stradiņa Universitātes un Liepājas Universitātes.
Andris Klepers  un  Iveta Druva – Druvaskalne (Vidzemes augstskola, HESPI institūts) dalījās ar pētījumu pieredzi par sabiedrības apziņas dabas aizsardzības izpratni.
Lilita Ābele (Liepājas Universitāte) stāstīja par ekosistēmu pakalpojumiem un to klasifikāciju, Roberts Jūrmalietis (Liepājas Universitāte)  – par ekotehnoloģiju sniegtajām iespējām.
Veselīga vide – nozīmīgs dzīves kvalitātes aspekts: tāds bija Žannas Martinsones lekcijas temats (Rīgas Stradiņa universitātes Aroda un vides medicīnas katedra).
Par īpaši aizsargājamās dabas teritorijām un ekosistēmu pakalpojumiem runāja Jolanta Bāra, Daugavpils Universitāte, Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts.
Šis seminārs ir viens no Valsts pētījumu programmas „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” 5.2.9 apakšprojekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” pasākumiem.

  

Informāciju iesniedza: Zane Ločmele, Daugavpils Universitātes SSAD

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv