Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Daugavpils Universitāte pētīs cilvēka un dabas mijiedarbības ilgtspēju

  Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Vidzemes augstskolu, Liepājas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti Valsts pētījumu programmas  „Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” projekta „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” ietvaros uzsākusi inovatīvu zinātnisko pētījumu, kas veicinās zināšanu bāzes izstrādi par valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības procesiem, veidos attīstības stratēģijas, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas tautsaimniecības transformācijas (pārveides), inovācijas procesu un vides saglabāšanas jomām.

Pēdējo gadu laikā zinātnieki visā pasaulē velta lielu uzmanību dabas aizsardzības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Projekta ideja tapusi ņemot vērā to, ka nozīmīga Latvijas valsts teritorijas daļa ir iekļauta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Daudzos gadījumos vienotas ilgtspējīgas attīstības koncepcijas trūkums šajās teritorijās, mīti par dabas aizsardzību, nepietiekama sabiedrības informēšana un birokrātiskie šķēršļi kavē to attīstību un tīrās vides izmantošanu paša cilvēka labā. Bieži vien ikdienā cilvēkam nav pieejama viegli saprotama informācija par to, kā daba darbojas viņa labā, attīrot ūdeni, gaisu un augsni. Cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgas zināšanas par kvalitatīvu dzīves vidi, – piesārņojuma avotiem un to radītajiem draudiem veselībai, tāpēc ir nepieciešams skaidrot kopsakarības, kādā veidā katra cilvēka darbība var ietekmēt ekosistēmas un dzīves vidi.

Projekta ietvaros plānots uzsākt pētījumus ar četru aizsargājamo dabas teritoriju, kurās tiks veikts detalizēts situācijas izvērtējums  (sabiedrības apziņas, cilvēka dzīves vides kvalitāti apdraudošo faktoru un  ekosistēmu pakalpojumu izpēte),  izvēli Latgalē un Vidzemē, tiks organizēti arī eksperimenti par cilvēka ietekmes izvērtējumu. Liela uzmanība projekta realizācijas gaitā tiks veltīta iegūto rezultātu popularizēšanai, izskaidrošanai un pētījuma ilgtspējības nodrošināšanai.

Projektā tiek plānota – ilgtspējīgu sabiedrības apziņas harmonizācijas modeļu un sociālās apziņas koncepciju izstrāde, sociālās apziņas veidošanas kampaņa – pasākumu kopums divās modeļteritorijās, kā arī mērķauditorijas iepazīstināšana ar rezultātiem.

Rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai tiks izstrādāti studiju moduļi iekļaušanai dažādās studiju programmās. Savukārt projekta noslēgumā tiks publicēts ziņojums ar situācijas izvērtējumu, kā arī vadlīnijas sociālās apziņas izmaiņu radīšanai un novērtēšanai. Projekta zinātniskie rezultāti tiks apkopoti publikācijās un prezentēti  starptautiskajās konferencēs un semināros.

Projekta realizācija uzsākta 2014. gada oktobrī un turpināsies līdz 2017. gadam.

Pētījumu atbalsta Valsts pētījuma programmas EKOSOC-LV projekts 5.2.9.
Par papildu informāciju lūgums sazināties ar DU Zinātņu prorektori Inesi Kokinu, e-pasts: inese.kokina@du.lv

Informāciju iesniedza:

Zane Ločmele,
Sabiedrisko attiecību menedžere
DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa

 

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv