Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Daugavpils Universitāte piedāvā latviešu valodas kursus pieaugušajiem

  Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte uzsākusi projekta „Latviešu valodas kursi pieaugušajiem Piederīgs Latvijai!” realizāciju. No š.g. 4. līdz 11. augustam izsludināta pieteikšanās uz šiem kursiem.

Daugavpils Universitātes (DU) Humanitārajā fakultātē (HF) sistemātiski tiek realizēti projekti, kas fokusēti uz latviešu valodas un Latvijas valsts mācības kursu organizēšanu mazākumtautību pārstāvjiem un sociāli atstumtajām vai riska grupām, aktualizēti integrācijas jautājumi. DU HF iepazīstina ar Latvijas Kultūras kanonu, popularizē dažādas sociokultūras kompetences pilnveides formas.

Pieteikšanās 04. – 11.08.2014.  pa tālruni 28950335 un e-pastu: kursidu@inbox.lv , norādot vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
Projekts „Latviešu valodas kursi pieaugušajiem Piederīgs Latvijai!” paredz 240 Dienvidlatgales reģiona mazākumtautību pārstāvjiem 2 gadu laikā (2014 – 2015), apmeklējot DU piedāvātos bezmaksas kursus, uzlabot valsts valodas prasmes profesionālo un amata pienākumu veikšanai, kā arī sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā.
Līdzīgs projekts DU Humanitārajā fakultātē tika realizēts 2012. /2013. gadā.

Projekta SIF finansējums – 29995.15 EUR (100% no projekta izmaksām).

Sludinājums krievu valodāRU_Piederigs Latvijai_

Papildu informācija: Humanitārās fakultātes dekāne Maija Burima. Adrese: Vienības iela 13, 316.kab.
T. 65422611,   maija.burima@du.lv

Informāciju sagatavoja: Zane Ločmele, DU Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību menedžere, t. 29191170, zane.locmele@du.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv