Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Daugavpils Universitātē sākās Ziemas uzņemšana

No 2015. gada 12. janvāra līdz 23. janvārim Daugavpils Universitātē notiks Ziemas uzņemšana doktora studiju programmās „Vadībzinātne”, „Pedagoģija”, „Bioloģija” un „Matemātika”. Dokumentus studijām doktorantūrā var iesniegt Daugavpils Universitātē Vienības ielā 13 – 2. kab. darba dienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00.

Reflektanta reģistrācijas maksa ir EUR 20 (EUR 7, ja reflektantam ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, ko apliecina pašvaldības vai tās sociālo lietu pārvaldes izziņa).
Uzņemšanas noteikumi, bankas rekvizīti un sīkāka informācija pieejama universitātes mājas lapā.
Daugavpils Universitātē doktora studijas tiek īstenotas 11 doktora studiju programmās un kopējais doktorantu skaits pārsniedz 130. Savukārt promocijas procesa nodrošināšana notiek 8 promocijas padomēs.
Kopš 2009. gada DU tika īstenots Eiropas Savienības fonda (ESF) projekts „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”. Šī projekta 1. un 2. kārtas ietvaros tika aizstāvēti 72 promocijas darbi: bioloģijā – 13, literatūrzinātnē – 14, pedagoģijā – 15, ekonomikā – 11, psiholoģijā – 11, valodniecībā – 4, cietvielu fizikā – 2, matemātikā – 2.
Daugavpils Universitāte 2014.gadā uzsāka jaunu tradīciju, rīkojot svinīgu ceremoniju par godu DU jaunajiem zinātņu doktoriem. Uzsverot katra jaunā zinātņu doktora nozīmīgumu gan universitātei, gan sabiedrībai kopumā, šī ceremonija – jauno zinātņu doktoru un viņu promocijas darbu vadītāju godināšana – turpmāk notiks katru gadu.

Informāciju iesniedza: Zane Ločmele, Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību menedžere

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv