Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte piedāvā studijas pēc individuālā plāna nodarbinātiem cilvēkiem!

Tā ir iespēja no jauna iejusties studenta statusā  arī tad, ja Jums vairs nav 18 gadu! Tā ir izdevība iegūt mūsdienīgas zināšanas un kļūt konkurētspējīgākiem darba tirgū!
Šis piedāvājums var ieinteresēt strādājošus skolotājus un citu valsts iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbiniekus, kas vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju ar 21. gadsimtam aktuālām zināšanām un mūsdienīgot savu pasaules redzējumu. Mūsu docētāji izveidos Jums piemērotu individuālo nodarbību grafiku! Jūs varēsiet veiksmīgi savienot savu darbu ar universitātes studiju programmas apguvi!
Pēc individuālā plāna ir iespējams studēt šādās bakalaura un maģistra līmeņa programmās:

  • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija (latviešu, krievu)”
  • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture (vēsture)”, „Vēsture (kultūras vēsture)”
  • Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Austrumeiropas kultūras un biznesa sakari”
  • Akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija (latviešu, krievu, salīdzināmā)”
  • Profesionālā maģistra studiju programma „Starpkultūru attiecības”

Pieejamas valsts finansētās studiju vietas! Priecāsimies Jūs redzēt mūsu studējošo pulkā!

Avots: Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv