Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Dažādība tevī, manī, ap mums

Izglītības attīstības centrs (IAC) partnerībā ar Latvijas Kopienu iniciatīvu fondu (LKIF) un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centru (NAFO) 2015. gada 1. martā uzsāka  īstenot EEZ finanšu instrumenta programmas „NVO fonda” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programmas” projektu „Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” (Nr. 2013.EEZ/PP/2/MAC/011/059). Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija”. Atbilstoši noteiktajiem kritērijiem līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 15 izglītības iestādes, tai skaitā arī Aglonas vidusskola.

Laikā no aprīļa līdz septembrim projekta eksperti ir izveidojuši starpkultūru izglītības programmu, kurā ietverti jautājumi, kā vadīt daudzveidību skolās un vietējās kopienās. No 24. – 26. septembrim notika programmas apguves seminārs, tajā piedalījās 15 Latvijas skolu un vietējo kopienu pārstāvju komandas. Programmas apguves seminārā ar skolu komandām strādāja IAC, Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda un Norvēģijas Valsts daudzkultūru izglītības centra (The National Centre for Multicultural Education) eksperti un citi pieaicinātie jomas speciālisti. Arī mūsu skolas projekta komanda Vija Kovaļkova, Rita Karpova, Lilija Meldere, Lidija Šatilova un novada kopienas pārstāvis Ineta Valaine, piedalījās programmas apguves seminārā. Semināra 3 dienās notika viedokļu apmaiņa par imigrantu integrācijas iespējām, iepazināmies ar Norvēģijas pieredzi šajā jomā, ar pedagoģisko pieeju daudzkultūru klasēs. Bija tikšanās ar Latvijā jau esošajiem imigrantiem, ieklausījāmies labas prakses pieredzē. Ieguvām integrācijas darba metodiskos materiālus.

Skolēnu brīvdienās uz konferenci “Dažādība tevī, manī, ap mums” tika aicināti novada skolu skolotāji. Konferences mērķis  - aprobēt izstrādātos materiālus dažādās situācijās, dažādam klausītāju lokam un sniegt atgriezenisko saiti projekta komandai.

Konferences  “Dažādība tevī, manī, ap mums” sākumā skolotājus iepazīstinājām ar projekta aktivitātēm, jo projektā skartās problēmas ir ciešā sasaistē ar starptautisko šī brīža situāciju un ir ļoti aktuālas.  Skolotājam ir svarīgi atklāt veidu ka radoši strādāt un sadarboties ar atšķirību, kas ir manī, tevī un ap mums. Pēc kopīgās tikšanās skolotāji darba grupās “Dažāda SAdarbība…” – sākumskolas skolotāji, “Dažādas valodas” – valodu skolotāji un “ Dažādība dabā, sabiedrībā…“ apguva metodes, kā padarīt interesantāku mācību procesu daudzkultūru vidē. Iegūtais skolotājiem palīdzēs un ļaus atklāt veidu kā sadzīvot ar atšķirību skolā, kopienā un Latvijā. Fotogalerija.

Vairāk par projektu: http://www.iac.edu.lv/aktualie-projekti/dazadiba-kopienas-resurss/

Informāciju un foto iesniedza: Lidija Šatilova, Projekta„Dažādība kā izglītības un kopienas attīstības resurss” koordinatore, Aglonas vidusskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv