Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Diskusija “Kafija ar politiķiem” Aglonā

2019. gada 14. oktobrī Aglonā norisinājās jauniešu līdzdalības veicināšanas aktivitāte “Kafija ar politiķiem”.

Īstenotās aktivitātes ietvaros tika spriests par tādām tēmām kā:
• Kvalitatīva nodarbinātība visiem;
• Kvalitatīvs jaunatnes darbs visiem;
• Iespējas jauniešiem attālinātos reģionos.

Aktivitātē piedalījās 29 dalībnieki, tostarp, 19 jaunieši no Aglonas novada vispārizglītojošajām skolām vecumā no 14-18 gadiem, 4 Aglonas novada domes deputāti, Jaunatnes lietu speciāliste, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, Kultūras centra vadītāja, BJBLPC “Strops” darbinieki.

Svarīgākās izvirzītās apakštēmas un attīstības virzieni bija:
• Galvenā doma, kas vijās cauri visām tēmām ir garīgo vērtību nozīme, savstarpējās attiecības, atbalsts, cieņa, attieksme, piederības sajūta, motivācija, interese.
• Aktīvi un arī izglītojoši pasākumi;
• Transporta pieejamība;
• Jauniešu centra pastāvēšana;
• Darbs vasarā;
• Paaudžu sadarbība;
• Karjeras izglītība.

Galvenās atziņas un ieteikumi (kas nāca no jauniešiem):
• Jauniešu nodarbinātības veicināšana, izpratnes veidošana (Vairāk darba vietu vasaras nodarbinātības pasākumos, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, prakses vietas, pieredzes braucieni uz uzņēmumiem, vairāk brīvprātīgā darba iespēju);
• Jauniešu atpūtas vakari (mūzikas, filmu, iedvesmas, motivējoši, par attiecībām, dabas aizsardzību);
• Savstarpējo attiecību sakārtošana (atbalstoša, pozitīva attieksme, savas dzimtās vietas apzināšanās, patriotisms, “māju sajūta”, politiskais atbalsts);
• Vairāk sportisku aktivitāšu, inventāra papildināšana, sauna sporta hallē;
• Vietējās pieredzes apmaiņas, starptautiskās apmaiņas.

FOTOGALERIJA

Lai kopīgas tikšanās spārno mūs jauniem sasniegumiem!

Informāciju iesniedza: Džeina Valaine, Aglonas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv