Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Dokumentu apliecināšana ar apostille iesniegšanai ārvalstīs – tagad pie zvērinātiem notāriem visā Latvijā

Kopš 2019. gada 1. jūlija Latvijā izdotu publisku dokumentu legalizāciju ar apostille veic zvērināti notāri visā Latvijā. Līdz ar to cilvēkiem, kuriem rodas nepieciešamība iesniegt Latvijā izdotu dokumentu iestādē kādā ārvalstī, nav vairs jādodas uz Rīgu, lai to apliecinātu ar apostille. Tagad šis pakalpojums pieejams jebkurā zvērināta notāra birojā 30 pilsētās. Turklāt elektroniski izsniegtus dokumentus pie zvērinātiem notāriem iespējams apostillēt arī attālināti.

Runa ir par dokumentiem, kas iesniedzami kādā no Hāgas konvencijas “Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalstīm (valstu saraksts pieejams Ārlietu ministrijas mājas lapā).

Ko nozīmē – apliecināt ar apostilli?
Lai dokumentiem citā valstī būtu tāds pats juridisks spēks, kā šeit – Latvijā, ir nepieciešams apstiprinājums tam, ka dokumentu parakstījusī amatpersona Latvijā patiešām eksistē un tās paraksts un zīmoga nospiedums uz dokumenta ir īsts. Tikai tad vienā valstī sastādīti publiski dokumenti ir izmantojami arī citā.
Būtiski, ka vienā no Hāgas konvencijas valstīm ar apostille apstiprināts dokuments tiek atzīts arī citās tās dalībvalstīs. Tātad – Latvijā vienreiz ar apostille apliecināts dokuments būs derīgs gan, piemēram, Čīlē, gan Grieķijā un citās vairāk nekā 100 Hāgas konvencijas dalībvalstīs.
 Kādi dokumenti ir apostillējami?
 Darbs vai mācības ārzemēs, pārcelšanās uz dzīvi citā valstī, laulības vai šķiršanās ar ārvalstnieku, mantošana vai bankas konta atvēršana citā valstī – šīs un vēl daudzas citas situācijas paredz tādu Latvijas iestāžu izdotu dokumentu apriti, kam nepieciešams apliecinājums no Latvijas valsts puses.
Tie ir, piemēram, skolu un augstskolu diplomi, dzimšanas apliecības, izziņas par nesodāmību, laulības apliecības, izziņas, ka cilvēks neslimo ar tuberkulozi u.tml., arī pilnvara, kas izdota Latvijā un izmantojama kādā citā valstī. Tos visus dēvē par publiskiem dokumentiem.
 SVARĪGI! Pirms došanās uz jebkuru ārvalsti, kuras iestādē būs jāiesniedz kāds dokuments, ieteicams pirms tam jau laicīgi noskaidrot, vai nepieciešama tā legalizācija vai apliecināšana ar apostille.
 Kā notiek process?
Pie notāra jādodas, līdzi ņemot apostillējamā dokumenta oriģinālu un pasi vai ID karti. Parasti dokumenta apliecināšana ar apostilli notiek vienas darba dienas laikā, ja Paraksta paraugu datubāzē ir dokumentu izsniegušās amatpersonas paraksta un zīmoga nospieduma paraugs.
Apostille tiek taisīta tikai elektroniski. Ievadot apostille numuru, to var atrast un pārbaudīt E-apostille reģistrā: https://notary.lv/apostille/verify/

Notārs ne tikai sagatavos apostilli, bet iekasēs un valsts budžetā pārskaitīs arī valsts nodevu par dokumenta apliecināšanu, un tas maksā 25,34 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Avots: Latvijas Zvērinātu notāru padome

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv