Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domājot par garīgo

Saturs atjaunots: 22.07.2011.

Cirīša ūdens svētku  laikā  tiks rīkots arī garīga rakstura pasākums – 23. jūlijā plkst.15.00 Kundzinišku sādžā svinīgi tiks iesvētīts ceļmalas krucifikss, kas pirmo atjaunotni piedzīvojis pirms 20 gadiem – 1991.gada jūnijā,  tagad tas radis jaunu veidolu un kalpos gan kā lūgšanu, gan pārdomu  vieta, paužot vēlmi saglabāt Latgales kultūras un garīgās dzīves īpatnību.
Kristus piemiņas un ciešanu zīme dzīvojusi cauri gadsimtiem. Krusts ir devis paļāvību, mierinājumu un cerību, tāpēc krucifiksa atjaunotāji iecerējuši to pozicionēt arī kā novada reliģiskās sadraudzības vietu. Uz iesvētīšanu tiks aicināti novada pagastu iedzīvotāji – katoļi,  pareizticīgie un vecticībnieki. Krucifiksu iesvētīs Aglonas bazilikas priesteris Daumants Abrickis.

Pasākuma moto – Atceroties pagātni, strādājam tagadnē, veidojam  nākotni!

Krucifiksa iesvētīšanas ceremonija pirms 20 gadiem