Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domas, darbi un suminājums Aglonas novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem

Par godu visiem novada čaklajiem darba darītājiem 25. janvārī  tika rīkots Aglonas novada uzņēmēju un lauksaimnieku atpūtas vakars, kura gaitā izskanēja pateicības vārdi ikvienam, kurš ar daudziem darbiem sasniedzis drosmīgus mērķus. Katrs sava darba  darītājs ar  pārliecību ir sava novada patriots ne tik daudz vārdos, cik apliecinot to ar savu dzīves gājumu un darbu, ikdienā strādājot un attīstot Aglonas novadu.

Īpaši suminājumi  skanēja  cilvēkiem, kuri 2012.gadā ir guvuši atzinību par savu ieguldījumu valstī un novadā:

Regīnai Topko – viesu nams “Ceļmalas”  2012.gadā saņēmis Zaļo sertifikātu, kas ir vides kvalitātes zīme tūrisma mītnēm, kurās  saudzē vidi un ainavu, racionāli izmanto ūdens un enerģijas resursus, bez tam īsteno videi draudzīgas tūrisma aktivitātes, ražo veselīgu vietējo pārtiku, kā arī sniedz informāciju par dabas objektiem, vēstures un kultūras mantojumu;

 

/ Latvijā Zaļais sertifikāts ir piešķirts vairāk kā 80 lauku tūrisma mītnēm, tostarp Aglonas novadā:  lauku mājai Pagalmiņi; lauku mājai Upenīte; brīvdienu mājai Zemeņu krastiņi un  viesu mājai Mežinieku mājas./

Mārītei Mežiniecei  – aizvadītajā gadā konkursa „Sējējs “  grupā „Ģimene lauku sētā” laureāta titulu ieguva  Aglonas novada z/s „Laima”, kurā saimnieko Mārītes ģimene. Savukārt 19.decembrī,  Latviešu Biedrības namā Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete  konkursā «Atdzimt no pelniem»  sveica viesu nama „Mežinieku mājas” saimnieci  kā vienu no uzvarētājām.  Jāuzsver, ka  Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis sumināja Mārīti īpaši, kā  uzņēmēju, sabiedrisko darbinieci un domes deputāti;

/2010.gada konkursā „Atdzimt no pelniem” galveno balvu  ieguva Vija Ancāne. 2011.gadā par laureāti kļuva Inese Survilo./

Sofijai Stivriņai –  Aglonas novada Gada cilvēks 2012, bijusī sovhoza „Kapiņi” agronome, kura  daudzu gadu garumā attīstījusi  lauksaimniecību un uzņēmējdarbību Kastuļinas pagastā. Nodrošina vairākas darba vietas vietējiem iedzīvotājiem. Zemnieku saimniecības „Deņevo”, „Stivriņi” „Latgales saimniece” un „Pļavnieki”  realizē ES projektus, pateicoties kuriem tiek iegādāta moderna lauksaimniecības tehnika, iekārtoti ražošanas objekti – graudu kaltes un  liellopu novietnes.  Pašlaik Sofija kopā ar dēliem un vedeklām  apsaimnieko 2600 ha  zemes, saimniecībā 350 liellopu ganāmpulks.

 

 

 

Izskanot skaistām melodijām, muzikāliem sveicieniem, priecājoties par raitajiem deju soļiem un teātra izrādi klātesošie varēja baudīt atpūtas brīdi, iegūt pozitīvas emocijas un uzkrāt jaunus spēkus. Pasākuma dalībniekus priecēja:

Aglonas kultūras centra jauktais vokālais ansamblis, vadītāja  Marta Bicāne;

Solistes – Karina Stivriņa un Sandra Rakova no Kastuļinas;

Šķeltovas TN vokālais ansamblis “Zvonņica”, vadītāja Ļena Afanasjeva;

Rušonas amatierteātris, Kristīnes Jokstes izrāde “Lobuokūs godūs”, vadītāja Māra Kalvāne;

Grāveru TN ritma deju grupa, vadītāja  Lidija Trušele.

Uzmundrinājuma vārdus turpmākajiem mērķiem, idejām un darbiem teica Aglonas novada domes priekšsēdētājs Igors Reščenko, Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Ināra Gražule, Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina, Latvijas Lauku Konsultāciju un Izglītības centra  (LLKC)Krāslavas konsultāciju biroja vadītājs Ivars Geiba un  LLKC Preiļu  nodaļas speciālistes Aina Golubeva un Kristīne Neiceniece.

 

 

 

Pasākuma organizatori pateicas par atbalstu  a/s “Preiļu siers” un SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”.

Liels paldies pašdarbības kolektīviem, viesiem, lauksaimniekiem un uzņēmējiem, kuri  izbrīvēja laiku un apmeklēja šo pasākumu, kurš tiek rīkots jau otro gadu. Jācer, ka tas kļūs par skaistu tradīciju Aglonas novadā.

Katrs darbs  bijis  svarīgs un nozīmīgs, jo no mazā veidojas lielais, no idejas un domas rodas izdarītais. No tā arī atkarīga novada tagadne un nākotne. Viss  ir gudru un apņēmīgu Aglonas novada cilvēku rokās.

Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Zane Ločmele