Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde 20.12.12.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2012.gada 20.decembrī plkst.10.00 Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās.

Darba kārtībā:

 1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
 2. Par budžeta izpildi.
 3. Par bijušo Jaunaglonas arodvidusskolu.
 4. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādi.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parāda dzēšanu.
 6. Par iepirkumu rezultātiem.
 7. Par Aglonas TEP apstiprināšanu.
 8. Par sociālajiem pabalstiem un jautājumiem.
 9. Par zemes jautājumiem.
 10. Par „Noteikumi par prezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību”.
 11. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

11.1. Par žurnāla „Logs” abonēšanu

11.2. Par V.Paroles iesniegumu (12.11.2012.g., Nr.2017)

11.3. Par V.Lukaševiča iesniegumu (10.12.2012., Nr.2227)

11.4. Par 2012.gada decembra mēneša darba algu izmaksu.