Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde 2011.gada 28.decembrī

Saturs atjaunots: 27.12.2011.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu  2011.gada 28.decembra plkst. 10.00, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās tiks  sasaukta Aglonas novada domes sēde. 

Darba kārtībā:

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par budžeta izpildi.
  3. Par pašvaldības norēķinu kontiem
  4. Par līgumiem.

4.1. Par SIA ”Eleonotra” iesniegumu zemes nomas līguma izmaiņām uz nekustamo īpašumu „Terehovas ezers” Aglonas pagastā.

4.2 Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas

iesniegumu (16.12.2011., Nr. 2095).

  1. Par  iepirkumu rezultātiem.

5.1.  Par  degvielas iepirkumu.

6. Par zemes jautājumiem.

7. Par zivju nozveju.

8. Par sociāliem jautājumiem.

9.  Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

9.1 Par prasības iesniegšanu apgabaltiesā.

9.2. Par Valsts Meža dienesta iesniegumu (19.12.2011., Nr. 2118).

9.3. Par saistošajiem noteikumiem “ Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

9.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu personām Somersētas ielā 8, Aglonā