Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde 2013.gada 27.martā

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu sasaucu Aglonas novada domes sēdi 2013. gada 27. martā plkst. 13:00, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludinu sekojošu dienas kārtību.

Darba kārtībā:

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
2. Par budžeta izpildi.
3. Par Nolikumu „Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un kontroles kārtība”.
4. Par nekustamā īpašuma Somersetas ielā 33, Aglonā izsoles noteikumiem.
5. Par automašīnu Volvo S40.
6. Par līgumiem.
6.1. Par savstarpējiem norēķiniem.
6.2. Ar SIA „ZZ Dats”.
6.3. Ar A/s „Rix Technologies”.
7. Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam galīgo redakciju un jaunas sabiedriskās apspriešanos izsludināšanu.
8. Par zivju nozveju.
9. Par Aglonas internātvidusskolas iesniegumu (04.03.2013., Nr. 349).
10. Par iepirkumu.
11. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.
12. Par zemes jautājumiem.
13. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.
13.1. Par SIA „Cirīšu HES” 2012.gada pārskatu.
13.2. Par Aglonas internātvidusskolas direktora D.Vanaga iesniegumu (12.03.2013., Nr. 409).
13.3. Par S. Rakovas iesniegumu (26.02.2013., Nr.310).

Aglonas novada domes priekšsēdētājs I.Reščenko