Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde 25.04.2012

Saskaņā ar LR likuma  „Par pašvaldībām” 27.pantu tiek  sasaukta Aglonas novada domes sēde 2012.gada 25.aprīlī plkst.11.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludināta šāda dienas kārtība:

1.        Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

 1. 2.        Par budžeta izpildi.
 2. 3.        Par budžeta grozījumiem.
 3. 4.        Par  2011.gada pārskatu.
 4. 5.        Par darba dienas pārcelšanu 2012.gadā.
 5. 6.        Par Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli (23.03.2012., Nr. 546).
 6. 7.        Par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrādes procesa normatīvajiem aktiem.
 7. 8.        Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”.
 8. 9.        Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”.
 9. 10.    Par savstarpējiem norēķiniem.
 10. 11.    Par komunālo pakalpojumu tarifiem.
 11. 12.    Par SIA „Cirīšu HES” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu.
 12. 13.    Par zivju nozveju.
 13. 14.    Par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek izsniegta vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aglonas novadā”.
 14. 15.    Par sociālajiem jautājumiem.
 15. 16.    Par zemes jautājumiem
 16. 17.    Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

17.1. Par SIA „Preiļu slimnīca” iesniegumu (26.03.2012., Nr. 563).

17.2. Par biedrības „Dordedze” iesniegumu ( 28.03.2012., Nr. 604).

      17.3. Par V.Dimpera iesniegumu (12.04.2012., Nr.684).