Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde 27. novembrī


2013.gada 27.novembrī plkst.11.00 Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās notiks Aglonas novada domes sēde.

Darba kārtībā:

1. Par Aglonas novada domes izpilddirektores I.Pogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildi. (ziņo I.Poga)
2. Par saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokli Aglonas novadā 2014.gadā. (ziņo D.Kuzņecovs)
3. Par grozījumiem Aglonas novada domes lēmumos. (ziņo D.Kuzņecovs)
4. Par grozījumu apstiprināšanu Aglonas novada domes noteikumos un kārtībās. (ziņo D.Kuzņecovs)
5. Par Aglonas novada domes struktūru (ziņo I.Poga)
6. Par būvvaldes jautājumiem.( ziņo V.Viļums)
6.1. Par J.K. nelikumīgo būvniecību.
6.2. Par U.T. nelikumīgo būvniecību un iesniegto iesniegumu (13.11.2013., Nr.2838)..
6.3. Par E.L. prasību (03.09.2013., Nr.2322).
7. Par sociālajiem jautājumiem. (ziņo Ā.Perševica)
7.1. Pabalsti.
7.2. Iesniegumi un dažādi jautājumi.
8. Par zemes jautājumiem. (ziņo A.Streļčs)
9. Par Aglonas novada ilgstpējīgas stratēģijas 2013.-2037.g. gala redakcijas apstiprināšanu. (ziņo L.Strole- Krasovska)
10. Par konkursu „Attīstām Novadus”. (ziņo I.Valaine)
11. Par iepirkumiem
11.1. Par iepirkuma rezultātiem. (ziņo I.Barkeviča)
11.2. Par Iepirkumu komisijas apstiprināšanu.
11.3. Par iepirkumu izsludināšanu.
12. Par atbalstu pašvaldību ceļu uzlabošanai Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.g. (LAP2020) ietvaros. (ziņo I.Poga)
13. Par ziņu anulēšanu par deklarētajām dzīvesvietām. (ziņo D.Kuzņecovs)
13.1. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu A.P.
13.2. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu S.C.
13.3. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.P.
13.4. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu V.M.
13.5. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu I.M.
13.6. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu J.P.
13.7. Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu Z.Š.
14. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija. (ziņo I.Poga)
14.1. Par biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” 2014.g. budžetu un biedru naudām.
14.2. Par žurnāla „Logs” abonēšanu 2014.gadam.
14.3. Par līgumu par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu.
14.4. Par Ziemassvētku dāvanām.
14.5. Par Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas Aglonas novadu komitejas iesniegumu (19.11.2013., Nr.2869).
14.6. Par transporta mehāniķa D.Zukula iesniegumu (15.11.2013., Nr.2851).
14.7. Par biedrības „Ilzes Krasti” valdes priekšsēdētāja A.R. iesniegumu.
14.8. Par Aglonas bazilikas Aglonas novada jauktā kora ASSUMPTA vadītājas I.Lazdānes iesniegumu (15.10.2013., Nr.2624).
14.9. Par VKPAI Latgales reģionālās nodaļas vēstuli (16.10.2013., Nr.2636).
14.10. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu (23.10.2013., Nr.2681).
14.11. Par fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu (14.10.2013., Nr.2620). (ziņo D.Kuzņecovs)
14.12. Par projektu vadību.