Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde

Saskaņā ar LR likuma„Par pašvaldībām” 27.pantu tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde 2011.gada 30.martā plkst. 14.00, Somersetas ielā 34, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās. Izsludināta šāda dienas kārtība:

  1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.
  2. Par izmaiņām Aglonas novada domes 2011.gada štatu sarakstos.
  3. Par 2011.gada budžeta grozījumiem
  4. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

4.1.  Par  Aglonas novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

4.2. Par līgumu slēgšanu par pašvaldību savstarpējo norēķiniem.

5. Par SAC “Aglona”  iesniegumu (22.03.2011., Nr. 436).

6.  Par līgumiem:

6.1.  Ar SIA “Raēļza”

6.2. Ar SIA “Drafts vides tehnoloģijas”

6.3.  Ar SIA “Ecointelligence”

6.4.   Ar reģionālo TV.

7. Par projektu „Aglonas novada Attīstības programmas 2012.- 2019. gadam izstrāde.”

7.1. Par iepirkuma rezultātiem

7.2. Par projekta vadības komandu

8.  Par Aglonas novadas domes 24.02.2011.g. lēmuma (protokols Nr. 5, paragrāfs 8.1) precizēšanu.

9. Par projektu “Ielu un tiltu rekonstrukcija Aglonas novadā”

10.  Par sociāliem pabalstiem.

11.  Par zemes jautājumiem.

12. Par zivju zvejas tiesību nomas pieteikumiem.

13.  Par Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra atraktīvo nodarbību zāles izmantošanas izcenojumiem.

14.   Par Aglonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.

15. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

15.1.   Par SIA “Dova”  iesniegumu.

15.2.  Par fotokonkursu “Latvijas fotogrāfi atkāj Latgali”.

15.3.  Par atbalsta vēstuli Jaunaglonas profesionālās izglītības kompetences centra izveidei.

15.4   Par naudas līdzekļu piešķiršanu politiski represētajām personām.

15.5.  Par maršrutu grozījumiem skolēnu pārvadāšanā.

15.6. Par iepirkuma rezultātiem.

15.7.  Par Aglonas vidusskolas direktores L.Šatilovas iesniegumu (28.02.2011., Nr. 322)

15.8. Par Aglonas novada domes komiteju optimizāciju

15.9. Par LR Grāmatvežu asociāciju.