Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Domes sēde

Saturs atjaunots: 29.01.2013.

Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” 27.pantu 2013.gada 30.janvārī plkst.12.30, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes administrācijas ēkas telpās tiek sasaukta Aglonas novada domes sēde.

Darba kārtībā:

1. Novada dome priekšsēdētāja atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

2. Par  saistošajiem noteikumiem „Par atkritumu apsaimniekošanu Aglonas novadā.” noteikumi_par_atkritumiem

3. Par Aglonas novada pašvaldības amatu klasifikācijas kataloga precizēšanu.

4. Par īpašuma vērtības kompensāciju N.Dreļevskai.

5. Par administratīvo lietu izbeigšanu.

6. Par Aglonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadam izstrādi.

7. Par zivju nozveju.

8. Par sociālajiem jautājumiem un pabalstiem.

9. Par zemes jautājumiem.

10. Dažādi jautājumi, iesniegumi un informācija.

10.1. Par Preiļu rajona partnerības iesniegumu (07.01.2013., Nr.33).

10.2. Par Rekrutēšanas un jaunsardzes centra vēstuli (27.12.2012., Nr.2300).

10.3. Par kultūras pasākumu plānu  2013.gadam.

10.4. Par Aglonas vidusskolas padomes iesniegumu (14.01.2013., Nr.64).

10.5. Par satiksmes autobusu biļešu izdevumu apmaksu skolēniem.

10.6. Par Latgales reģionālās televīzijas sadarbības piedāvājumu 2013.gadam.

10.7. Par biedrības „Neaizmirstule” iesniegumu (17.12.2012., Nr.2264).

10.8. Par biedrības „Ideju strops” iesniegumiem (07.01.2013., Nr.29 un Nr.30).

10.9. Par V.Ondzules iesniegumu (03.01.2013., Nr.12).

10.10. Par IK „Dūšai” iesniegumu pašvaldības zemes un ēku iznomāšanai Aglonas pagastā.

10.11. Par biedrības „Gūdu saimineiču bīdreiba” iesniegumu pašvaldības zemes iznomāšanai Aglonas pagastā.

10.12. Par piedalīšanos Eiropas Komisijas izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā.

10.13. Par D.Kuzņecova iesniegumiem (21.01.2013., Nr.119 un Nr.120).

11. Par SAC „Aglona” grāmatvedības centralizēšanu.

12. Par mērķdotāciju sadali pedagogu darba samaksai.

13. Par 2013.gada štatu sarakstiem.

14. Par 2013.gada budžetu.