Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

“Domu – padomu kalendārs 2017″ /Brīvpratīgā darba adreses/

Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” „Domu-padomu kalendārs” veidots ar mērķi spēcināt iedzīvotāju cilvēkdrošību, pilsonisko līdzdalību, nodrošināt publicitāti. Kalendārs popularizē brīvprātīgo darbu un biedrības darbību.


Biedrības valde apkopoja informāciju (gan tekstuālo, gan vizuālo) par biedrības biedru, Aglonas iedzīvotāju pieredzi, sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā, labajiem darbiem, pozitīvo piemēru, sasniegumiem, piederību kopienai, dzimtajai vietai, ievietojot to kalendārā, tādējādi veidojot izpratni par pilsonisko līdzdalību (pašu iniciatīvu veidošana, aktīvums, brīvprātīgā darba veicināšana), sekmējot kopienas attīstību, publicitātes veidošanu par biedrības ieguldījumu sabiedrības un valsts attīstībā.
Kalendārā apkopota jau esošā brīvprātīgā darba pieredze, kā arī apkopotas brīvprātīgā darba iespējas – iestāžu, nevalstisko organizāciju, privātpersonu kontaktinformācija (mājas lapu adreses, telefona numuri, e-pasti).
Paldies par atbalstu kalendāra veidošanā: Intai Rečai, Ingai Gribuškai, Monikai Pušņakovai, Valentīnai Ondzulei, Elīnai Smirnovai, Guntai Gulbei-Kalvānei, Ingūnai Barkevičai, Aijai Daukštei, Mārai Ušackai, Inetai Valainei, Samantai Smirnovai, Anatolijam Smirnovam. Kalendārs drukāts SIA “Erante”. Paldies par produktīvo sadarbību!


Domu-padomu kalendārs” (Brīvprātīgā darba adreses) ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta Nr.2016.LV/NVOF/PSA/067 “Viens otram līdzās” ietvaros.

Avots: Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv