Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

“Draudzīgas skolas” pasākumi Aglonas vidusskolā

Cien. vecāki!

Jūs esat aicināti iesaistīties kustības

„Draudzīga skola”pasākumos š.g. 14.-17. aprīlī

 

„Draudzīgas skolas” mērķis: vienojošo pasākumu norise vienlaikus visās izglītības iestādēs, kuras ir šīs kustības dalībnieces, kas dos iespēju skolām vairot savu piederību kustībai, vienlaikus klasēm vai skolēnu kolektīviem apgūstot jaunas iemaņas un prasmes.
Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.
Kustības “Draudzīga skola” aktivitātes aprīlim šeit: pasākumu_plāns

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv