Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Durvis ver jaunā Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes ēka

2014. gada 4. jūlijā plkst. 13.00 notiks Rēzeknes Augstskolas (RA) jaunās Inženieru fakultātes ēkas atklāšana. Tajā piedalīsies augstskolas vadība, LR Ministru prezidente Laimdota Straujuma, v.e. Jānis Bulis, studenti, absolventi, sadarbības partneri.

Tā ir pirmā ēka Rēzeknes Augstskolas pastāvēšanas laikā, kura savu dienas gaismu ieraudzījusi, izaugot no projekta uz papīra līdz mūsdienīgai celtnei Rēzeknes pilsētā.

Inženierzinātņu korpuss ir ne tikai pievilcīga ēka, bet arī saturiski piepildīta – 17 laboratorijas, kurās izvietotas modernākās iekārtas Baltijā, varēs ilgi kalpot gan studentiem, gan pētniekiem, gan uzņēmējiem.

Telpu izkārtojums un funkcionalitāte pilnībā atbilst mūsdienu prasībām – ēkā darbojas lifti, tā ir pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pieslēgta augstas klases ventilācijas sistēma, kura nodrošina klimata kontroli. Izveidota konferenču zāle, kuras priekšrocības novērtēs ne tikai mūsu pašu docētāji, bet arī daudzi ārvalstu sadarbības partneri, jo konferenču zālē varēs rīkot attālinātās apspriedes ar interneta starpniecību. Neatņemama sastāvdaļa studentu un zinātnieku darbībā ir bibliotēkai. Apmeklētāju ērtībai ir telpas, kas ļauj darboties publiski pieejamā lasītavā, kā arī ir iespēja strādāt atsevišķās telpās individuāli.

Pateicoties ERAF projektam „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” (identifikācijas nr. 2010/0117/3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/028), kura izstrāde aizsākās 2010. gadā, studenti varēs studēt modernā vidē, praktizēties, īstenot savas idejas dzīvē.

Kopējais projekta finansējums ir 6 789 521 latu, no kuriem 85% ir ERAF finansējums, 7,17% valsts finansējums, savukārt 7,83% RA finansējums. Rēzeknes Augstskola ar kompakto infrastruktūras izvietojumu Atbrīvošanas alejā 115 efektīvi izmantos resursus, samazinās telpu uzturēšanas izdevumus, nodrošinās kvalitatīvu studiju un pētniecības vidi. Jaunās Inženieru fakultātes kopējā platība 4000 m2 (t.sk. laboratoriju telpas 1190 m2; ekoloģijas un vides aizsardzības, fizikas, elektrotehnikas, mehatronikas u.c. laboratorijas). Jaunā studiju korpusa arhitekts ir Juris Mitenbergs (SIA „AB3D”).

RA studiju prorektore Angelika Juško-Štekele akcentē: „Mēs esam reģionāla augstskola. Augstskolas spēks ir Latgales reģiona spēks. Latgalieši un Latgale vienmēr sevi ir parādījuši kā ļoti spēcīgus un vitālus cilvēkus. Šis spēks un vitalitāte ir pārgājusi arī uz mūsu augstskolu. Tās saknes, reģionālais sakņojums, mūsu kultūras identitātes tradīcijas arī ir mūsu lielākais spēks. Augstskola attīstās dinamiski un strauji. Tostarp esam nostiprinājuši materiālo bāzi, izveidojuši partnerības tīklu gan ar ārzemju tīkliem, gan vietējiem uzņēmumiem, gan citām augstskolām Latvijā. Tas nozīmē, ka esam pietiekami spēcīgs spēlētājs jau ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā.”

Atklāšanas_pasākuma_programma

Pēc Rēzeknes Augstskolas sabiedrisko attiecību nodaļas informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv