Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Dziesmu un Deju svētku karogs plīvos arī Aglonā

30. jūnijā plkst.13:00, kad saule būs visaugstāk zenītā,  laukumā pie Aglonas KC svinīgi tiks pacelts mastā XXV Vispārējo latviešu Dziesmu  un XV Deju svētku karogs, tā simbolizējot vienotību svētku priekšvakarā un atbalstu visiem Aglonas novada svētku dalībniekiem – Aglonas bazilikas korim „ASSUMPTA” un Aglonas vidusskolas deju kolektīvam.  

Uz karoga attēlota unikāla Aglonas Dziesmu un Deju svētku zīme, kas izveidojās  Aglonas bazilikas korim iedziedot  dziesmu „Aglyuna”. Dziesma un zīmes attēlo Aglonas novada unikalitāti, svētvietu, Latvijas garīguma saknes.

Pasākumā klātesošos priecēs:

Aglonas sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Elīna Šķirpāne;

Aglonas jauktais vokālais ansamblis, vadītāja Marta Bicāne;

Folkloras kopa „Olūteņš”, vadītāja Marta Bicāne;

Aglonas vidusskolas deju kolektīvs, vadītāja Dina Staškeviča.

 

Aglonas bazilikas koris „ASSUMPTA” tajā laikā jau  pārstāvēs Aglonas novadu Dziesmu un Deju svētku atklāšanas ekumēniskajā dievkalpojumā.

 

Karoga pacelšanas brīdis tiks fiksēts fotomirkļos, kuri pēc tam tiks  sūtīti  XXV Vispārējo latviešu Dziesmu  un XV Deju svētku organizatoriem. Fotogrāfijas  tiks izmantotas Dziesmu svētku un deju svētku atklāšanas pasākumā.

 

Rotā, saule, rotā,debess, ieskandini Aglonā!

Lai visiem skaisti mirkļi un svētku noskaņa!