Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ

Saturs atjaunots: 15.02.2019.

Aglonas vidusskola ir iesaistījusies jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, kuru īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Counil Latvia.


Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, lai papildinātu zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcinātu piederības sajūtu un izprastu izvēļu un iespēju dažādību, kas rada pamatus katra personīgajai un sabiedrības kopīgajai nākotnei.

Daudzveidīgās darbībās gan skolēni, gan skolotāji pilnveidos kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas kompetences, kas nepieciešamas personīgo un profesionālo mērķu sasniegšanai un sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases, skolas un kopienas līmenī.

Projekta norise plānota no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada februārim.

Projektā ir iesaistījušās 15 skolas, kas ieinteresētas pilnveidot savu spēju gan tiešajā mācību procesā, gan audzināšanas un ārpusstundu darbā, kā arī apkārtējās kopienas ietvaros sekmēt jēgpilnu jauniešu līdzdalību kā pamatu saliedētai sabiedrībai. Katru skolu pārstāv komanda, kuras sastāvā ir skolas administrācijas pārstāvis, viens pedagogs un divi jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem.

   

Ar semināru “Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā 2019. gada 31. janvārī-2. februārī sākās sadarbība projekta īstenošanā. Trīs aktīvās pirmā semināra dienās iepazinām dizaina domāšanas pieeju un kultūrizglītības potenciālu mācību procesā, izzinājām pilsoniskās līdzdalības iespējas, mediju lomu mūsdienu sabiedrībā, apzinājām Latvijas vērtības un stāstus, lai tā visa rezultātā spēcinātu piederības izjūtu un vēlmi aktīvi iesaistīties un pašiem veidot sabiedrībā notiekošos procesus.

Informāciju iesniedza:  Aglonas vidusskolas skolotājas L.Meldere, V.Ondzule

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv