Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Eiropas Latviešu apvienība aicina piedalīties Latvijas Simtgades ceļa kartes izveidē

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) aicina pašvaldību vadītājus un darbiniekus, kā arī ikvienu Latvijas piederīgo iesaistīties valsts Simtgades ceļa kartes izveidē, līdz šī gada 22. jūnijam reģistrējoties vietnē ej.uz/EiropasLatviesuKongress un izvēloties sev ērtāko un interesantāko vietu, laiku un tēmu loku domu apmaiņai.

Simtgades ceļa karte tiks veidota, apkopojot Latvijā un tālu ārpus tās robežām dzīvojošo latviešu pieredzē gūtās atziņas un labās prakses piemērus, kā arī konkrētas idejas iniciatīvām valsts attīstībai. Lai radītu platformu šo domu apmaiņai un idejām, kuras pasniegt kā dāvanu valsts simtgadē, no 28. līdz 30. jūlijam tiek rīkots vēsturē pirmais Eiropas Latviešu kongress, dodot iespēju ikvienam iesaistīties un sniegt savu ieguldījumu Simtgades ceļa kartes izveidē.

Daļa no domnīcām norisināsies Eiropas Latviešu kongresa ietvaros uz prāmja Rīga-Stokholma-Rīga. Kongresa norise uz kuģa, Latviju simboliski atstājot un tajā atgriežoties ar jaunu atziņu, draudzību un pieredzes bagāžu, atainos arī ārpus valsts dzīvojošo latviešu ceļu un noturīgo sasaisti ar Latviju. Atsevišķa pasākumu programma norisināsies arī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 28. jūlijā. Pilna pasākumu programma lasāma: ej.uz/EiropasLatviesuKongress.

ELA priekšsēdis Kristaps Grasis (Vācija) uzsver: “Katrs cilvēks ir Latvijai vērtība, un kopā varam veidot stipru un pārticīgu valsti, ar ko lepoties gan mājās, gan tālu pāri tās robežām. Tāpēc mēs aicinām ikvienu iesaistīties Simtgades ceļa kartes izveidē, gan piedaloties pasākumos jūlijā, gan izvirzot un izpildot savu individuālo apņemšanos, ko pasniegt kā dāvanu valsts jubilejā. Mēs apņemamies radīt platformu praktiskām ierosmēm valsts attīstībai – Eiropas Latviešu kongresu.”

„Latvieši ir stipra, neatlaidīga un strādīga tauta. Lai kur dzīvotu, savu laimi izkalt spējam tikai mēs paši. Latvijas valsts simtgade ir vienreizējs notikums, ko mums visiem lemts piedzīvot un veidot. Taču vienlaikus tā ir iespēja stiprināt Latvijas iedzīvotāju un valstspiederīgo ticību saviem spēkiem, spējai kopdarbā pašiem ietekmēt savu, savas kopienas un valsts dzīvi. Pirmais Eiropas latviešu kongress ir lieliska iespēja satikties, kalt jaunas idejas Latvijas izaugsmei, kā arī veidot sadarbību starp dažādām valstīm un nozarēm,” akcentē kultūras ministre Dace Melbārde, kas arī pati piedalīsies Simtgades ceļa kartes izstrādes domnīcās gan Rīgā, gan uz kuģa.

Kongress tiek sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, un tā norisi atbalsta Ārlietu ministrija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Kongresu papildinās sadarbībā ar Kultūras ministriju un Pasaules Brīvo latviešu apvienību rīkotā Pasaules Latviešu konference, kas 30. jūlijā notiks Rīgā. Organizatori cer, ka ilgtermiņā šie pasākumi varētu veidot pasaules latviešu enkuru Latvijā, kas regulāri aicina pulcēties un strādāt pie kopīgām idejām valsts attīstībai. Eiropas Latviešu kongress tiek rīkots projekta NR.2015.LV/DP/13_MAC „No Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerta 2015. gadā uz Eiropas Latviešu kongresu 2017. gadā” ietvaros ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

ELA ir apvienojušās 22 latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas no 17 Eiropas valstīm ārpus Latvijas. ELA mērķis ir pārstāvēt Eiropas latviešu diasporas intereses, saskaņot biedru organizāciju darbību informācijas, latviskās izglītības un kultūras un pilsoniskās līdzdalības jomās, kā arī veicināt sadarbību starp biedru organizācijām un partneriem Latvijā. ELA ir Latvijā reģistrēta biedrība ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Informāciju iesniedza Elīna Pinto
ELA vicepriekšsēde
ela@latviesi.com
+352 691 981 524