Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Eiroreģionam “Ezeru zeme” 15 gadi

Sirsnība, labestība, senu draugu tikšanās un pāri visam kopīgi aizvadītie piecpadsmit sadarbības un veiksmīgas prakses darba gadi, atskats uz īstenotajiem kaimiņvalstu, Latvijas, Baltkrievijas, Krievijas un Lietuvas, projektiem, tā raksturojama Eiroreģiona “Ezeru zeme” 30.padomes jubilejas sēde, kas notika 11.oktobrī Baltkrievijas pilsētā Braslavā. Starp 30 Latvijas pašvaldībām arī Aglonas novada dome ir „Eiroreģiona „Ezeru zeme”” biedrs.
Sanāksmē piedalījās Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe, Attīstības un plānošanas vadītāja un sabiedrisko attiecību speciāliste.

Padomes sēdes atklāšanas uzrunā Braslavas izpildkomitejas priekšsēdētājs Sergejs Šmatovs atzina, ka ir pagodināts Eiroreģiona biedrus uzņemt Braslavā, jo pirms 15 gadiem tieši šajā vietā notika 1.sēde.
Klātesošie tika iepazīstināti ar pilsētas un apgabala vēsturi, ekonomisko situāciju, tradīcijām gan mutiski, gan videofilmas stāstā.
Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītāja, konsule Dagnija Lāce – Ate klātesošajiem nolasīja Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja Pildegoviča sveicienu.

Sveicot 30.padomes sēdes dalībniekus, Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks uzsvēra pārrobežu sadarbības nozīmi, kas ir nenovērtējama. “Eiroreģions ir audzis, īstenoti daudzi projekti. Biedrībā darbojas cilvēki, kuri domā par reģionu, tā attīstību, iedzīvotājiem. Turpināsim sadarboties un strādāt iedzīvotāju labā, lai attīstība turpinās un īstenojas daudzi jo daudzi projekti arī turpmāk” novēlēja V.Geisiks.

Savukārt „Eiroreģiona „Ezeru zeme”” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece pastāstīja par starptautiskiem projektiem, kuri īstenoti pēdējo gadu laikā. Sadarbojoties ar Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas un Krievijas partneriem realizēti projekti ceļu infrastruktūras sakārtošanā, ūdens kvalitātes uzlabošanā, rīkotas akcijas par drošu braukšanu, iedzīvotāju aktīva dzīvesveida popularizēšanu, dabīgām ārstniecības metodēm un citi projekti.
Savā pieredzē par realizētajiem projektiem dalījās arī Lietuvas un Baltkrievijas pārstāvji.

Svinīgā padomes sēde noslēdzās ar ekskursiju pa Braslavu. Tās laikā tika apskatīts pilsētas skvērs, Braslavas ģimnāzija, Tradicionālās kultūras muzejs, kā arī visiem bija iespēja redzēt krāšņo stāstu –leģendu par Braslavas vēsturi.

Par godu „Eiroreģiona „Ezeru zeme”” 15 gadu jubilejai pilsētas skvērā „Eiroreģiona „Ezeru zeme”” Latvijas biroja valdes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un pārstāvji no Lietuvas un Baltkrievijas atklāja atpūtas soliņus, kas simbolizēs labās kaimiņattiecības un vēl ilgi atgādinās par šo tikšanos. Pasākumā tika nosaukti un sumināti Eiroreģiona Goda biedri, cilvēki, kuri jau no pirmssākumiem darbojas Eiroreģiona “Ezeru zeme” attīstībā un popularizēšanā.

Pateicoties dalībai Eiroreģionā, Aglonā realizēti vairāki projekti:
Latvijas-Lietuvas Programmas līdzfinansētais projekts „Zaļās investīcijas”.
Latvijas – Lietuvas programmas projekts “LATLIT TRAFFIC”
Projekts „LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai”/”CURED BY ANIMALS”, papildus arī šeit.

Projekts „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” („Move for life” Nr. LLB – 2 – 255) – lasiet šeit.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv