Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Elektrolīniju trašu tīrīšanas darbi

Š.g. 28.septembrī Aglonas novada teritorijā un tās tuvumā notiks elektropārvades gaisvadu līniju trašu tīrīšana, apzāģēšana ar helikopteri gar 20 kV elektorlīnijām, kas pieder AS „Sadales tīkls”.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām attīrāmo joslu platums noteikts 6.5 metru attālumā no līnijas ass. Pamatojoties uz aizsargjoslu likumu, trases platumā tiks apzāģēti koku zari vai to vainagi, lai nepieļautu šo zaru uzkrišanu uz elektrisko tīklu vadiem. Koku zaru vertikālā zaru apzāģēšana tiks veikta līnijas abās pusēs vai arī vienā malā, atkarībā no līnijas izvietojuma mežainajā apvidū.
Ziņa sagatavota pamatojoties uz SIA „Nordic Helicopter Services” sniegto informāciju.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv