Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ēnu diena Aglonas novada domē

Lai paplašinātu savu redzesloku un gūtu  priekšstatu par Aglonas pašvaldības darbu, Ēnu dienā – 13. februārī –  Aglonas novada domē darba pieredzi guva divas ēnas, kuras vēlējās ko vairāk uzzināt par konkrētu profesiju.

Ēnu diena  ir pasaulē  populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē sev interesējošo darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro  profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu dienas organizētāji  ir biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija).

Preiļu ģimnāzijas audzēkne Kristiāna Kurcenbauma ēnoja Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciālisti, bet Edgars Podskočijs no Aglonas vidusskolas darbojās  Kancelejā un iepazinās ar jurista darbu.

Jaunieši izzināja  izvēlētās profesijas ikdienu un skaidrāk saprata, kādām ir jābūt  personīgajām kvalitātēm – izglītībai, pieredzei, iemaņām, rakstura īpašībām, interesēm, lai nākotnē varētu veiksmīgi izvēlēties darbu šobrīd iecerētajā  jomā.

Kristiāna  Kurcenbauma savā Ēnu dienas  pieteikumā atzīmēja, ka Ēnu diena ir unikāla iespēja saņemt pieredzi par profesiju, kas nākotnē varētu kļūt par ikdienas darbu. Galvenais, ka iegūt pirmo priekšstatu ir iespēja tepat, savā  dzimtajā novadā.

Kristiāna iepazinās ar sabiedrisko attiecību speciālistes Z.Ločmeles ikdienas darbiem – datu, informācijas apkopošanu, mediju monitoringu, prezentācijas materiālu piedāvājumu izpēti, preses relīžu sagatavošanu,  mārketinga darbiem, informācijas kopsavilkumu sagatavošanu, atbilžu sniegšanu attiecīgajām institūcijām, darbu ar mājas lapu utt.

Edgars iepazina domes jurista D.Kuzņecova darbu, kurš piemērojot un skaidrojot dažādus likumus, juridiskus noteikumus un lēmumus, informējot par izmaiņām likumdošanā sniedz ieteikumus un vērtējumus par domes darbības likumību.

Ēnas dienas izskaņā abi jaunieši veica arī nelielu praktisku darbu.

Skolēni – ēnas  pārbaudīja, cik pamatoti ir stereotipi par šiem darbiem.  Savukārt Aglonas novada domei bija  iespēja parādīt savas labās lietas.  Esmu pārliecināta, ka ikviens, kurš “ēnojis” vai bijis “ēnojamais” šo pieredzi atcerēsies kā ļoti pozitīvu.

Akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar profesiju prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties vēlamo profesiju un sagatavotos darba tirgum. Protams, šādā veidā jaunieši redz  arī pastāvošo saistību starp izglītību un karjeru.

Aglonas novada dome Ēnu dienas akcijā piedalījās pirmo reizi, bet jācer, ka šī akcija kļūs par tradīciju.

Aglonas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Ločmele