Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Es dzīvoju šaj’ skaistā zemē…

Es dzīvoju šaj’  skaistā zemē,
Kur vēji šalc un jūra dzied.
Tur mātes rokas mani glāsta
Un priežu kāpās saule riet.

17.novembris Aglonas novada PII ir svētku diena, bērnu acīs mirdz prieks, jo šajā dienā, mēs  - skolotāji un bērni, gribam sveikt mūsu mazo, bet mīļo Latviju 97.dzimšanas dienā.
Bērni kopā ar skolotājām laicīgi gatavojās svinīgajam pasākumam. Svētku diena neizpalika bez pārsteigumiem. Uz dzimšanas dienu ieradās divas jaukas vārniņas, kuras kopā ar bērniem, Latvijai sarūpēja dāvanā skanīgas dziesmas, jautras dejas un cildinošus dzejoļus.
Skolotājas sniedza savu dāvanu Latvijai – dziesmu, kas aizkustina klausītājus un atgādina mums par dzimtās zemes skaistumu.
Tas bija ļoti jauks un sirsnīgs pasākums, pēc kura sekoja, kā jau īstai dzimšanas dienai pienākas, svētku pīrāgs. Novēlam, lai šī svētku sajūta saglabājas ikviena sirdī, lai skaisti iesāktie svētki turpinātos katrā mājā.
Sirsnīgu paldies sakām par šī pasākuma sagatavošanu skolotājai Ligitai Kokorišai, mūzikas skolotājai Ivetai Soldānei un pavārītēm par garšīgo svētku pīrāgu. Fotogalerija.

Informāciju un foto iesniedza:  Daina Anina, Aglonas PII skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv