Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Ētikas komisijas locekļa amata vakance

Pamatojoties uz Aglonas novada domes 2017. gada 27. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 19, §15.2.) tiek izsludināta kandidātu pieteikšana uz Aglonas novada pašvaldības Ētikas komisijas locekļa amatu.


Aicinām novada uzņēmējus, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus, pašvaldības iestāžu darbiniekus līdz 2017. gada 20. oktobra plkst. 17.00 izvirzīt kandidatūras ētikas komisijas locekļu amatam, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus novada domes kancelejā vai rakstot elektroniski: padome@aglona.lv.

Ētikas komisijas nolikumā izvirzītas sekojošas prasības komisijas locekļu kandidātiem: var tikt ievēlēta persona, kura:

1. sasniegusi vismaz 35 gadu vecumu;
2. prot valsts valodu augstākajā līmenī;
3. ieguvusi otrā līmeņa augstāko akadēmisko vai augstāko profesionālo izglītību;
4. deklarējusi dzīvesvietu Aglonas novada pašvaldības teritorijā;
5. nav sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
6. ieguvusi vismaz piecu gadu darba pieredzi, vadot kolektīvu vai strādājot ar cilvēkiem;
7. ieguvusi novada iedzīvotāju cieņu ar nevainojamu reputāciju.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv