Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Gaišāks lai dvēselēm ceļš…

  Šajā saltajā dienā uz savām kapsētām ejam,
Iedegt svecītes mīļajiem aizgājējiem,
Klusi pastāvam, atmiņās esot ar viņiem,
Projām dodamies skumji nopietnām sejām.
Varbūt pār kopiņām klusām dvēseles priekā dejos,
Zinot, ka neaizmirst tie, kuri turpina dzīvot.
Iededziet sveces tiem, pie kuriem neviens vairs nenāk,
Gaišāks lai dvēselēm ceļš, šonakt lidojot ciemos.

17. oktobrī skaistajā, klusajā pēcpusdienā Gūteņu kapos notika svecīšu vakars. Tajā bija sapulcējušies Gūteņu kapu aizgājēju radi, kaimiņi, kā arī SAC „Aglona” iemītnieki. Pie katras kapu kopiņas tika aizdegtas svecītes, kuras atgādināja mazas sārtas zvaigznītes. Tika dziedātas svētās dziesmas un skaitītas lūgšanas. Svecīšu vakaru vadīja Aglonas bazilikas priesteris Bernards Vagalis.

Svētdien, 26. oktobrī pulksten 10.00 Svētā Mise par Gūteņu kapu aizgājējiem.

Informāciju iesniedza:  Inga Sprūģe,   SAC “Aglona ” sociālā darbiniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv